Peste 30 de miliarde plătite către Romlux de administraţia Finkelstain trebuie să se întoarcă în visteria municipiului

 

În urmă cu o săptămână, în 18 iulie, Tribunalul Bucureşti dă sentinţa în cazul dosarului 38380/3/2015, dosar înaintat de către UAT Municipiul Tecuci prin reclamant primar Daniel Ţuchel, împotriva pârâtei SC Romulux Lighting SA Târgovişte.

Soluţia pe scurt este următoarea: „Admite, în parte, acţiunea. Obligă pârâta la restituirea către reclamantă a sumei de 3.071.021,46 lei, la care se va calcula dobânda legală, începând cu data promovării acţiunii şi până Ia plata efectivă a debitului. Respinge cererea în ceea ce priveşte c/val. sumelor achitate în baza sentinţei civile nr. 3797/02.07.2013, ca aflată sub autoritate de lucru judecat. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 58.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 5 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a II a Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 18.07.2019”.

 Aşadar, Instanţa confirmă faptul că plăţile efectuate de Eduard Finkelstain – fost primar şi principal ordonator de credite, Nona Popovici – fost șef Serviciu Investiţii și Culiță Holban – fost director executiv, prin contractele către Romlux au fost de fapt contracte păguboase.

Avocatul Dan Frâncu a fost desemnat în mandatul primarului Ţuchel să reprezinte UAT Tecuci în procesele cu Romlux Târgovişte, firma care s-a ocupat de iluminatul public din Tecuci.

Așa cum a fost conceput și semnat de fosta conducere a municipalității în anii 2008 – 2012, contractul în cauză a fost unul în favoarea Romlux și în defavoarea Tecuciului.

Contractul Romlux – Primăria Tecuci

S.C. Romlux Lighting Company Târgoviște a încheiat în noiembrie 2008 cu Consiliul local Tecuci un contract de concesiune pentru Serviciul de iluminat public Tecuci. Se aveau în vedere lucrări de investiții și întreținere, menținere și gestiune SIP. Contractul de delegare a gestiunii a fost încheiat pentru suma de 12.734.508 lei cu TVA. Perioada de execuție era de 2 luni şi plata trebuia să se facă în 120 de rate. Redevența stabilită era în sumă de 5.000 lei, având limita de plată în 30 iunie a fiecărui an, care a şi fost achitată pe perioada 2007 – 2012.

Prin 2013 Curtea de Conturi descoperă nenumărate erori de la legalitatea contractului. În perioada ianuarie – mai 2012, Primăria Tecuci prin primar Finkelstain a plătit 42 de rate lunare în sumă de 4.341.128 lei fără a avea actele justificative care trebuiau să ateste lucrările executate.

Practic, Romulux a extins reţele de distribuţie în Bălcescu, Satu-Nou, pe B-dul Victoriei şi în parcuri, a umblat puţin pe la nişte staţii de transformare, a montat corpuri de iluminat noi şi a înlocuit toate becurile de neon din Tecuci cu becuri cu vapori de sodiu. Corpurile de iluminat şi becurile au fost achiziţionate din banii Primăriei.

Contractul cu Romlux prevedea şi asigurarea lucrărilor de mentenanţă, adică reparaţia şi întreţinerea, precum şi optimizarea randamentului instalaţiei electrice a oraşului. Chiar dacă se realizau sau nu aceste lucrări, fie că se făceau sau nu situaţii de plată pentru lucrările executate, Romlux primea cu regularitate sumele convenite prin contract, devenind practic un rentier, pe banii contribuabililor tecucenii.

Avocatul Dan Frâncu, în baza unui contract şi a unui onorariu, a reprezentat UAT Tecuci în procesele cu Romlux. Pierde  primul proces cu Romlux Lighting Company în data de 14 noiembrie 2013, însă continuă cu cel de-al doilea proces, având tăria să afirme la acel moment: „Din punct de vedere juridic procesul nu poate fi pierdut”.

Ce credeţi că se va întâmpla dacă Primăria nu recuperează banii de la Romlux?

Acum, după ani de cercetări, instanţa a decis că plăţile făcute pe timpul primarului Finkelstain au fost necuvenite şi Romlux trebuie să restituie cei 30 miliarde lei încasaţi plus dobânzile aferente şi cheltuielile de judecată de aproape 600 milioane lei vechi.

În mod cert Romlux se va declara în faliment şi imposibilitate de plată iar conducerea actuală a Primăriei Tecuci va trebui să recupereze imensa sumă de la cei care au achitat voit, respectiv Eduard Finkelstain, Nona Popovici şi Culiţă Holban, prin deschiderea unui alt dosar judecătoresc.

 

NR: În acest material sunt şi spicuiri din publicaţii care au relatat situaţia contractului UAT Tecuci – Romlux Târgovişte în anii trecuţi, în perioada 2011 – 2015.