Val de procese în care este implicată Primăria Tecuci

 

În decurs de 30 de zile, la Tribunalul Galați au fost înregistrate cel puțin 20 de acțiuni judecătorești împotriva UAT Municipiul Tecuci. Majoritatea proceselor sunt pierdute de Primăria Tecuci cu obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.

Îngrijorător este şi faptul că o parte dintre acțiunile promovate împotriva Primăriei Tecuci sunt înregistrate de instituții publice. Se pare că UAT Municipiul Tecuci a intrat în conflict nu doar cu tecucenii ci și cu restul instituțiilor publice din Tecuci.

Dintre procesele în care este implicată Primăria Tecuci, desfăşurate în ultimul timp, amintim:

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi, prin Director – reclamant

UAT Municipiul Tecuci

Dosar 3641/121/2019 – anulare act administrativ Dispoziţia nr. 638/06.08.209

***

SNTFC „CFR Călători” SA Bucureşti – Sucursala de Transport Feroviar Galaţi – reclamant

UAT Municipiul Tecuci

Dosar 3517/121/2019 – anulare act administrativ decizia nr. 36810/360/20.06.2019

***

SC Metro Service SRL prin Administrator judiciar CI Jalbă Rodica Magdalena şi Administrator special Pleşcan Gelu Adrian – reclamant

UAT Municipiul Tecuci

Dosar 2852/121/2019 – anulare act administrativ Dispoziţia NR. 420/24.05.2019

***

Niculescu Veronica, prin avocat Gavriluţă Sergiu – reclamant

UAT Municipiul Tecuci

Dosar 2757/121/2019

***

Municipiul Galaţi

UAT Tecuci – Succesor al Cabinetului Individual de Avocat Căcescu Mihael

Dosar 23942/233/2015

***

SC Cosmesiret SRL, prin avocat Traian Doruş – reclamant

UAT Municipiul Tecuci

Dosar 926/121/2019

***

David Mariana – reclamant

UAT Municipiul Tecuci

Dosar 4257/121/2018

Admite cerere de chemare în judecată reclamanta David Mariana în contradictoriu cu pârâta UAT Municipiu Tecuci. Constată nulitatea absolută a dispoziţiei nr. 1598/20.11.2018 emisă de Primarul Municipiului Tecuci. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 600 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Nu s-a făcut recurs.

***

Popovici Daniela-Cristina – reclamant

UAT Municipiul Tecuci

Dosar 3172/121/2018

Admite acţiunea formulată de reclamanta Popovici Daniela-Cristina, în contradictoriu cu pârâta UAT Municipiul Tecuci. Obligă pe pârâtă să acorde reclamantei gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă de 15 ani, începând cu data de 01.10.2016. Obligă pârâta să achite reclamantei sumele echivalente cu sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă de 15 ani, de la data de 01.10.2016, actualizate cu rata indicelui de inflaţie de la data plăţii efective, precum şi dobânda legală aferentă acestor sume. Nu s-a făcut recurs.

***

SC ADG Haulage Trans SRL – reclamant

UAT Municipiul Tecuci

Dosar 2663/121/2018

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC ADG Haulage Trans SRL, prin avocat Cîrjeu Ionuţ-Marius, în contradictoriu cu pârâta UAT Municipiul Tecuci. Anulează Dispoziţia nr. 809/03.07.2018 de soluţionare a contestaţiei emisă de UAT Municipiul Tecuci prin Primar. Anulează în parte Decizia de impunere nr. 45918/122/27.04.2018 emisă de UAT Municipiul Tecuci numai cu privire la impozitul pentru autovehicul. Admite în parte cererea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecată. Obligă pârâta la plata, către reclamantă, a cheltuielilor de judecată în sumă de 900 lei.

***

I.I. Necula Mirel – reclamant

UAT  Municipiul Tecuci

Dosar 2665/121/2018

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta I.I. Necula Mirel, prin avocat Cîrjeu Ionuţ-Marius, în contradictoriu cu pârâta U.A.T. Municipiul Tecuci. Anulează Dispoziţia nr. 810/03.07.2018 de soluţionare a contestaţiei emisă de UAT Municipiul Tecuci prin Primar. Anulează în parte Decizia de impunere pentru anul 2018 privind stabilirea impozitelor / taxelor datorate de persoanele juridice nr. 46428/274/03.05.2018 emisă de UAT Municipiul Tecuci numai cu privire la impozitul pentru cele trei semiremorci. Admite în parte cererea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecată. Obligă pârâta la plata, către reclamantă, a cheltuielilor de judecată în sumă de 100 lei.

***

UAT Municipiul Tecuci prin Primar Cătălin Constantin Hurdubae – reclamant

Ţuchel Daniel Gerhardt

Dosar 2321/121/2018

Respinge excepția prematurităţii ca fiind nefondată. Respinge acțiunea din dosarul nr. 2321/121/2018, dar și din dosarul conex nr. 2620/121/2018 ca fiind nefondate. Obligă pe reclamant către pârât la plata sumei de 2.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

***

Asociaţia de Proprietari Nr. 3 A – Prin reprezentant legal Durbacă Ion – reclamant

UAT Municipiul Tecuci prin Primar Cătălin Constantin Hurdubae

Dosar 6237/324/2017

Respinge ca nefondat apelul declarat de pârâtul UAT Municipiul Tecuci împotriva sentinţei civile nr. 780/13.04.2018.

***

UAT Municipiul Tecuci prin Primar Cătălin Constantin Hurdubae – reclamant

Ţuchel Daniel Gerhardt – cu domiciliul ales la Cab. av. Cîrjeu Ionuţ

Dosar 2288/121/2018

Respinge excepţia prematurităţii ca fiind nefondată. Respinge acţiunea că fiind nefondată. Obligă pe reclamantă către pârât la plata sumei de 2.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

***

UAT Municipiul Tecuci prin Primar Cătălin Constantin Hurdubae – reclamant

Ţuchel Daniel Gerhardt

Niţă Anca Angelica

Dosar 2240/121/2018

Respinge ca nefondată excepţia prematurităţii, invocată de pârâţi. Respinge că nefondată acţiunea. Obligă pe reclamantă să plătească pârâţilor suma de 2.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

***

SC Covitec SRL, prin administrator Colibă Neculai – reclamant

UAT Tecuci, prin primar

Dosar 2428/121/2019

***

Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi, prin director – anulare act administrativ Dispoziţia nr. 627/05.08.2019

Primăria Municipiului Tecuci, prin primar

Dosar 3555/121/2019

Toate aceste dosare reprezintă bani, nervi şi timp pierdut, pentru anularea unor dispoziţii emise de primarul municipiului Tecuci.

Deocamdată, aceşti bani sunt achitaţi de la bugetul local, până la intervenţia Curţii de conturi care va stabili cine sunt responsabili pentru sumele irosite.

 

You cannot copy content of this page