Punctajul de departajare la obţinerea unei locuinţe ANL

 

Programul „Locuințe pentru tineri” al Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL) se adresează persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care nu își permit să cumpere sau să închirieze o locuința de pe piață liberă.

Aceștia au posibilitatea să închirieze o locuința construită de ANL, pe care o pot cumpără după un an în care o folosesc în chirie.

Prioritatea în obținerea unei locuințe ANL este stabilită prin punctaj, după mai multe criterii.

Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj

1.Situația locativă actuală

– Chiriaș în spațiu din fond locativ privat – 10 puncte

– Tolerat în spațiu – 7 puncte

– Suprafață locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu): – mp/locatar

  • mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv – 5 puncte
  • mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv – 7 puncte
  • 8 mp și până la 12 mp inclusiv – 9 puncte
  • mai mică de 8 mp – 10 puncte

2.Starea civilă actuală

Starea civilă:

– căsătorit – 10 puncte

– necăsătorit – 8 puncte

Nr. de persoane în întreținere:

a) Copii

– 1 copil – 2 puncte

– 2 copii – 3 puncte

– 3 copii – 4 puncte

– 4 copii – 5 puncte

– peste 4 copii – 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

b) Alte persoane, indiferent de numărul acestora – 2 puncte

3. Starea de sănătate actuală

Boală de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită însoțitor sau o camera în plus – 2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului

– până la 1 an – 1 punct

– între 1 și 2 ani – 3 puncte

– între 2 și 3 ani – 6 puncte

– între 3 și 4 ani – 9 puncte

– pentru fiecare an peste 4 ani – 4 puncte

Tinerii care și-au depus dosarele și au împlinit 35 de ani fără a beneficia de o astfel de locuința pot primi repartiții în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

5. Nivelul de studii și / sau pregătire profesională

– Fără studii și fără pregătire profesională – 5 puncte

– Școală generală, fără pregătire profesională și / sau cu specializare la locul de muncă – 8 puncte

– Studii medii, fără pregătire profesională și / sau cu specializare la locul de muncă – 10 puncte

– Pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate și / sau prin studii superioare de scurtă durata – 13 puncte

Studii superioare – 15 puncte

6. Situații locative sau sociale deosebite

– Tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani – 15 puncte

– Tineri care au adoptat sau adopta copii – 10 puncte

– Tineri evacuați din case naționalizate – 5 puncte

7. Venitul mediu brut lunar / membru de familie

– mai mic decât salariul minim pe economie – 15 puncte

– între salariul minim pe economie și salariul mediu brut pe economie – 10 puncte.

 

sursa: anl.ro