Cea de a VII-a ediție a Concursului de poezie „Când vioarele tăcură… / Poezia lui răsună…”

 

În cadrul „Zilelor Bibliotecii”, Biblioteca municipală Ștefan Petică din Tecuci a organizat sâmbătă, 19 octombrie 2019, o complexă activitate în care și-au dat mâna poezia, literatură, istoria și muzică.

Ca de obicei, manifestarea a fost deschisă de managerul Bibliotecii, Ionica Nasie, muţumind participanților și mai ales distinşilor invitați, sosiți aici pentru a cinsti memoria patronului spiritual al acestui important edificiu de cultură, Ștefan Petică. Avem aici, continuă vorbitoarea, un colectiv destoinic, care dorește și credem că reușește prin activitățile desfășurate să facă cinste municipiului Tecuci.

 Poetul Ștefan Petică s-a născut la 20 ianuarie 1877, la Buceşti, comuna Ivești. A fost un intelectual poliglot, vorbind franceză, germană, engleză, italiană, spaniolă, făcând și numeroase traduceri. S-a implicat și în filozofie, sociologie, antropologie, istoria artei. Era renumit prin achiziționarea de cărți de la editorii din România, Italia, Franța sau Germania. Este absolvent al Facultății de litere și în presa vremii, semna cu diferite pseudonime – Ştefan, M. Pall, Erics, Narcis și altele. A murit la 17 octombrie 1904. 

În continuare, managerul bibliotecii, prezintă distinșii invitaţi începând cu prof. univ. doctor Nicoleta Călina Presură, nepoata marelui poet, Alexandru Petică – poet, Ionuț Petică – poet și Nicoleta Alina Ioan – reprezentant al Muzeului Literaturii din București. Se amintește apoi faptul că de la data de 28 octombrie 1984 Biblioteca tecuceană poartă numele de „Ștefan Petică”.

 Invitată să ia cuvântul, prof. univ. doct.  Nicoleta Călina Presură începe prin a-și manifesta imensa bucurie că este din nou la Tecuci, adică acasă. Mulțumește în continuare celor ce au sprijinit-o la editarea celei mai noi cărți, Opere II – Proză, apărută la Editura Muzeul Literaturii Române, carte cu aprecieri elogioase din partea criticilor și oamenilor de literatură cum ar fi Răzvan Voncu, Mihai Zamfir sau Doru Scărlătescu. Ţine să aducă mulțumiri dascălilor pe care i-a avut, apoi profesorilor care au sprijinit-o în realizarea acestor cărți – Vasile Ghica, Ștefan Andronache și Gh. Fratiţa, de ajutorul căreia se bucură permanent.

Luând cuvântul, reprezentanta Muzeului Literaturii  Române, Nicoleta Alina Ioan, începe prin a ne spune că și-a adus cu plăcere aportul la cel de al cincilea volum despre opera marelui poet Ștefan Petică și continuă spunând că Biblioteca Ștefan Petică, se bucură de oameni cu adevărat atrași de cultură. Mulțumește și membrilor familiei scriitorului care fac cinste marelui și regretatului poet.

Poetul Ionuț Petică spune că este pentru a treia oară la Tecuci și se mândreşte cu faptul că aici sunt oameni care iubesc cu adevărat cultura. 

Poetul Alexandru Petică este bucuros că a primit invitația de a veni aici, la Tecuci, spunând că este legat de oraș și prin colaborarea cu Revista „Tecuciul literar-artistic”.

 Revenind la funcția de moderator, Ionica Nasie ne vorbește despre concursul de poezie „Când vioarele tăcură… / Poezia lui răsună… ”, arătând că această ediție a avut un număr record de participanți. Pe lângă cei din Tecuci, acum au participat și din Brăila, Galați, Bistrița Năsăud, Regiunea Odesa, etc.

În numele profesorilor care și-au îndrumat elevii să participe la acest concurs, prof. Luciana Pantazescu, de la Școala Gimnazială Românu – Brăila, a felicitat organizatorii acestui concurs și și-a manifestat dorința de a face un turneu cu elevii iubitori de poezie prin Brăila, Galați și Tecuci.

Din public, profesoara Ioana Martenciuc, cea care i-a călăuzit pașii distinsei profesoare universitare Nicoleta Presură, pe timpul cât această învăța la Tecuci, își exprimă bucuria realizării în viață a acesteia.

S-a trecut apoi la acordarea premiilor începând cu Premiul Special Ștefan Petică acordat elevilor Rareș Apostu – Şc. Iorgu Iordan, Arianna Basalic – Şc. Iorgu Iordan și Andreea Buliga – Şc. Iorgu Iordan.

 Premiul I – a fost acordat concurenților – Teodor Bujoreanu – Şc. D. Sturdza, Andreea Grozavu – Şc. I. Iordan, Teodora Maziliu – Şc. D. Sturdza, Iustina Stanciu – Şc. I. Iordan, Daniel Vasile Macisan – CNSH, Ioana-Ștefania Neagu – CN V. Alecsandri – Galați și Eduard Petrea – Liceu Teoretic Mircea Eliade din Galați.

Premiul II – a revenit concurenților – Adriana Crăciun – CNSH, Clara Jianu – CN Elena Cuza Craiova, Xenia Mariciuc – Şc. Tașcă – Neamț, Nicoleta Capotă – Şc. D. Sturdza, Roxana Mârza – Şc. A. Rugină Tecuci, Adriana-Jenica Beritan – Şc. Bistrița Năsăud și Alexandru Bazu – CNAE Tecuci. 

Au urmat concurenții cu Premiul III –  5 premii și un număr de  11 mențiuni.

În afară acestora, au mai fost acordate următoarele premii:

Premiul Special pentru Promovarea Limbii Române – Valeriu Cravcenco – Școala medie de cultură generală din comuna Plavni – raionul Reni, Regiunea Odesa și Vlada Robu – Școala de cultură generală  de treaptă I-III din satul Starosullya, raion Sărata, regiunea Odesa și Veronica Morar – de la aceeaşi şcoală.

Tot Premiul special Ștefan Petică a mai fost acordat concurenților Angelina Elena Terchi – Şc. Şt.O. Iosif Tecuci și Florentina Izabela Tartara – Şc. I. Iordan Tecuci.

În continuare, managerul bibliotecii, a acordat un important premiu perntru contribuția la punerea în valoare a tuturor personalităților tecucene și pentru tot sprijinul acordat Bibliotecii, unei persoane căreia nu i-a rostit numele dar a spus că este caracterizat de o sensibilitate deosebită, un condei de mare valoare literară și care a dăruit Tecuciului numeroase lucrări „una din ele, apărută în anul 2018, o mare mândrie pentru noi”, „Tecuciul și împrejurimile sale – Ghid turistic” și apoi, în anul 2019, având o importantă contribuție la lucrarea „Tecuci, un ținut cu vocația Unirii” – profesorul Ștefan Andronache.

 Invitat să ia cuvântul, prof. Andronache ne spune că l-a iubit enorm pe Ștefan Petică: „Am făcut numeroase studii asupra operei acestuia și demersuri pentru ca această <Casă a cărților> să poarte numele lui”. Apoi, am asistat la premieră videoclipului intitulat  „Tecuciul depărtat”, realizat de același inimos profesor Andronache Ștefan, material datat 17 octombrie 2019.

Au fost acordate Diplome de Excelență profesorilor Eleonora Stamate, Viorel Burlacu, Ionel Necula, Cezar Ungan, Gh. Fratiţa, poeților Alexandru Petică, Ionuț Petică, cât și altor profesori sau bibliotecari care sprijină activitatea bibliotecii tecucene.

A urmat prezentarea de către prof. Elenora Stamate, redactor-șef al publicației „Tecuciul literar-artistic”, ajuns acum la numărul 54. Am fi dorit și noi, presa locală, să studiem și să prezentăm acest nou număr, dar nu avem acces la acest lucru.

În numele invitaților a luat cuvântul profesorul scriitor Andrei Petruş, care a adus felicitări organizatorilor acestui eveniment, vorbind în calitate de fost profesor timp de 40 de ani și de membru al U.S.R.

Profesorul scriitor, poet, filosof și, recent, interpret, după ce mulțumește familiei pentru implicarea, studierea și descoperirea de noi mărturii și dovezi ale activității regetatului poet Ștefan Petică, ne-a încântat cu două frumoase piese.

Un moment poetic-muzical, foarte reușit și apreciat de publicul spectator, a fost realizat de talentata interpretă Irina Bara Gaciu. În final, scriitorul Tănase Dănăilă a apreciat întreagă activitate, mulțumind descendenților familiei Petică pentru totala lor implicare.

Nu putem încheia această cronică fără a consemna faptul că și la acest eveniment am apreciat prezența profesorului Cezar Ungan cu nelipsitul lui grup de eleve în ținute total remarcabile.

Așa s-a încheiat prima zi a acestui eveniment, urmată apoi,  a doua zi, de vizita la Casa personalităților iveştene – Casa Hortensia Papadat Bengescu din Ivești și Slujba de pomenire și depunere de coroane la mormântul scriitorului Ștefan Petică din curtea Bisericii din Buceşti.

 

Iancu Aizic