Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” Tecuci sub umbrela Erasmus+

 

Proiectul Erasmus „Under the same blue sky”, cuprinde o reţea model de şcoli în realizarea unui program cuprinzător de informare, ce poate inspira şi atrage cât mai mulţi elevi  pentru a ajunge  într-un punct în care tânăra generaţie ştiinţifică va fi creată, orientată şi atrasă de Ştiinţe, Tehnologie, Inginerie, Arte şi Matematică (STEAM).

Din această reţea fac parte şcoli din Republica Cehă (Velka Bistrice), Turcia (TOKI ORTAOKULU), Grecia (Arsacheio Gymnasium Patras), Portugalia (Agrupamento de Escolas de Cister), Lituania ( ,,Sandoros ,,progimnazija ) şi România, Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” din Tecuci, jud. Galaţi.

Triunghiul Astronomie, Tradiţie şi Artă va oferi elevilor posibilitatea de a descoperi singuri legătura dintre aceste trei domenii.

Obiectivele proiectului sunt:

– Îmbunătăţirea competenţelor cheie transversale la studenţii din şcolile europene prin claborarea şi schimburile de bune practici;

– Dezvoltarea abilităţilor profesorilor din şcolile europene prin utilizarea unor abordări inovatoare în învăţare prin utilizarea TIC şi crearea unui nucleu de învăţare mai activ;

– Sporirea calităţii educaţiei şi îmbogăţitrea ofertei şcolare a şcolilor europene prin dezvoltarea de materiale didactice inovatoare bazate pe abordări interdisciplinare;

– Îmbunătăţirea nivelului de limbă al elevilor şi profesorilor, elaborarea testelor şi evaluarea rezultatelor la Limba engleză.

În cadrul acestui proiect vor fi implicaţi peste 120 de elevi cu vârste cuprinse între 13 şi 15 ani şi peste 40 de profesori. Pentru diseminarea informaţiilor vor fi încărcate pe spaţiul twins şi pe site-urile şcolilor toate rezultatele activităţilor.

Prima mobilitate din cadrul acestui proiect a avut loc la SILIFKE, regiunea Mersin din Turcia, în perioada 7-11 octombrie 2019. La şcoala din Silifke au fost prezenţi câte doi profesori din echipele coordonatoare  din cele şase ţări partenere. Şcoala gazdă a organizat responsabil întâlnirea până la ultimul detaliu, astfel încât nu s-a omis din programul de lucru nici vizitarea unor situri arheologice (Ceremonial Gate, The temple of Zeus, Temple of Luck, Victory gate, Theater,Hellenistic Mausoleum, The Hellenistic High Tower), întâlnirile cu experţi, prezentări şi degustări de mâncăruri tradiţionale.

Cum în această săptămână s-au sărbătorit Zilele Erasmus, profesorii au vizitat cea mai mare universitate din regiune (CAG  Universitesi) şi au avut plăcerea de a discuta cu decanul Facultăţii de Artă şi Ştiinţă , prof. dr. Deniz A. Guler. Astfel echipa României a avut bucuria să afle că şi studenţii de la Facultatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi le sunt parteneri în proiecte Erasmus celor de la CAG  Universitesi.

Certificatele de participare la mobilitatea transnaţională ne-au fost înmânate de guvernatorul regiunii Mersin şi de responsabilul cu educaţia pe regiune, în timpul unei întâlniri de lucru.

Am descoperit că turcii sunt generoşi, amabili, ospitalieri, ştiu să facă negoţ şi turism. Am trăit emoţii nebănuite pe care le-am împărtăşit şi colegilor.

Cerul, moştenirea noastră comună şi universală face parte integrantă din mediul total care este perceput de omenire.  Încluderea interpretării cerului ca temă în patrimoniul mondial este un pas logic către luarea în considerare a relaţiei dintre oameni şi mediul ei. Astronomia a fost una dintre primele şi cele mai importante ştiinţe din lumea antică. Există o mulţime de poveşti de mit tradiţional  despre astronomie şi o mulţime de creaţii de artă inspirate din astronomie. Elevii noştri vor explora cum diferă tradiţiile între mai multe medii culturale de pe glob şi în ce măsură influenţează folclorul local, vor înţelege că diferenţele noastre sunt mai mici decât interesele noastre comune.

Mobilităţile din Lituania (27-31 ianuarie 2020) şi din România (31 aprilie – 4 mai 2020),vor avea ca participanţi şi câte 5 elevi din fiecare ţară, aşa că din grupul ţinţă vor fi selectaţi elevi după criterii bine stabilite. Elevii vor avea de pregătit prezentarea şcolii, judeţului, ţării din care vin şi vor lua parte la activităţi alături de ceilalţi copii din ţara gazdă. Vor avea de realizat  şi un dicţionar CLIL pe tema Cosmosului.

Până atunci însă au de pregătit logo-ul proiectului ce va fi ales prin vot de către fiecare ţară şi apoi selectat din cele mai reuşite 12 logo-uri. Cum Tecuciul nu are încă un pliant, o hartă a oraşului, vom încerca să le realizăm cu ajutorul profesorilor de geografie, de istorie şi  de artă din şcoală şi din oraş.

Până la următoarea mobilitate, urăm succes elevilor şi colegilor implicaţi în proiect în realizarea materialelor şi activităţilor.

 

Profesori Ionica Gîţă şi Monica Maria Iordache