Concursuri pentru ocuparea funcţiilor de consilier şi şofer

 

Primăria Drăguşeni, judeţul Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe umaniste și arte, ramura arhitectură și urbanism sau științe economice sau științe juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 23 ianuarie 2020, ora 10 – proba scrisă;

– 27 ianuarie 2020, ora 10 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretarul unităţii administrativ-teritoriale. Telefon: 0236.331.553 sau 0748.481.802.

Anunţul AICI.

Şcoala Gimnazială „Gabriel Drăgan” din Comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi, organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor II (șofer).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: vechime în muncă – minimum 5 ani; studii liceale; permis de conducere categoria B, C, D atestat profesional, card conducător auto; stare de sănătate corespunzătoare atestată prin acte medicale emise de către un cabinet medical specializat; abilitatea de a lua decizii rapide în situații limită, integritate și onestitate, atenție la detalii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 14 ianuarie 2020, ora 14.30 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;

– 16 ianuarie 2020, ora 11 – proba scrisă;

– data și ora susținerii probei practice și a interviului se afișează o dată cu rezultatele la proba scrisă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Gabriel Drăgan” din Comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi. Telefon: 0767.942.339.

Anunţul AICI.

 

error: Content is protected !!