Şedinţă ordinară a Consiliului local

 

Joi, 30 ianuarie 2020, de la ora  16, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Voinea Ionuț. Proiectul AICI.

2. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei de specialitate nr. 1 „Studii, prognoze economice-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului” a Consiliului Local Tecuci. Proiectul AICI.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 5, Capitolul 2 din Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență, altele decât cele prevăzute de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr.258/29.12.2014. Proiectul AICI.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor bunuri din patrimoniul Municipiului Tecuci, în vederea casării și valorificării. Proiectul AICI.

5. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a terenului arabil aflat în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2020. Proiectul AICI.

6. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 la H.C.L. nr. 152 din 11.07.2017 privind aprobarea participării Municipiului Tecuci, în calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 103078, cu titlul „Șansa T –Măsuri integrate în educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul N. Bălcescu – Tecuci”.

7. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 la H.C.L. nr. 72 din 29.03.2018 privind aprobarea participării Municipiului Tecuci, în calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 106238, cu titlul „Școala Prietena Ta” – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusivă a grupurilor vulnerabile.

Informări, interpelări, petiții.