Funcţii de consilier, şofer şi îngrijitori scoase la concurs

 

Primăria comunei Buciumeni, jud. Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, temporar vacantă, de consilier clasa I, grad debutant în cadrul Compartimentului Registrul agricol.

Proba scrisă va avea loc în data de 16 martie 2020, la ora 10.

Anunţul AICI.

Şcoala Gimnazială nr. 1 Ungureni, com. Munteni, jud. Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor școală IM, personal nedidactic.

Termenul limită de depunere a dosarelor – 28 februarie 2020, ora 14. Proba practică – 3 martie 2020, ora 9.

Anunţul AICI.

Grădiniţa cu Program Normal „Violeta” din Pechea, jud. Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de îngrijitor cu atribuții de fochist la Grădiniţa cu P.N. Nr. 3, strada Cooperatorilor nr. 26.

Data limită pentru depunerea dosarelor – 26 februarie 2020. Proba scrisă – 27 februarie 2020, ora 9.

Anunţul AICI.

Serviciul de Gospodărire Comunală Corod, jud. Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de: șofer salubrizare; muncitori necalificați salubrizare (2 posturi); responsabil mediu, S.S.M.

Termenul limită de depunere a dosarelor – 18 martie 2020, ora 12.

Anunţul AICI.

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Sturdza” din Tecuci, jud. Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – studii gimnaziale; vechime în specialitate – nu se cere.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor – 3 martie 2020. Proba practică – 11 martie 2020, ora 9. Proba interviu – 13 martie 2020, ora 9.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii din Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, Tel. 0236.811.617.

Anunţul AICI.