Consilerii locali sunt convocați în ședință de îndată

 

Joi, 19 martie, de la ora 14, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă de îndată. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului Tecuci, județul Galați în perioada exercitării mandatului de către Consiliul Local al Municipiului Tecuci.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci, modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci pe anul 2020 prin suplimentare de venituri și alocarea de sume pentru combaterea și prevenirea COVID-19.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Amenajare Amplasament Piață En-Gros Legume-Fructe” Municipiul Tecuci, județul Galați.