Stare de urgență pentru educația incluzivă!

 

Consiliul Județean al Elevilor Galați, unica structură de reprezentare a elevilor la nivel județean, susține orice modalitate de interacțiune online între cadrele didactice și principalii beneficiari ai educației – elevii.

Având în vedere situația la nivel național, desfășurarea acestor întâlniri în spațiul virtual este necesară, însă ele trebuie să aibă drept scop atât aprofundarea cunoștințelor deja însușite în timpul orelor realizate în formă fizică, cât și aplicarea unor metode interactive de dobândire a unor noi informații și menținerea unei legături cu mediul școlar.

În cadrul Adunării generale ce s-a desfășurat cu ajutorul platformelor online de comunicare, s-a realizat o consultare directă privind modalitatea prin care cursurile online ar putea fi mai eficiente, diseminându-se astfel și formularul inițiat de Consiliul Național al Elevilor cu privire la  metodele de predare și evaluare în spațiul virtual. În acest sens, consiliile școlare ale elevilor vor sprijini activitatea didactică în mediul online prin mobilizarea colectivului de elevi. Cu toate acestea, folosirea absențelor ca mijloc de mustrare pentru neparticiparea la sesiunile de predare din spațiul virtual nu reprezintă un aspect valid, deoarece o parte dintre beneficiarii sistemului de învățământ nu dispun de resursele necesare în acest sens.

În urma centralizării răspunsurilor din cadrul formularului inițiat de Consiliul Național al Elevilor privind sistemul educațional virtual, se remarcă un procent de 21% de elevi din județul Galați pentru care nu se desfășoară niciun fel de interacțiune cu cadrele didactice în mediul online.

Pentru aceștia, procesul educațional a fost întrerupt brusc, iar menținerea unei legături cu mediul școlar nu s-a putut efectua. Iar pentru cei 79% care au completat formularul și participă la cursuri online, acestea se desfășoară într-un număr foarte mic, materiile care primează fiind matematica și informatica, iar rata de înțelegere a acestora nu mai este aceeași. De asemenea, dintr-o clasă de elevi, în medie participă mai puțin de 10 elevi la orele din spațiul virtual, tocmai pentru că acestea nu se desfășoară după un anumit program stabilit concret de dinainte de cadrul didactic, iar orele și zilele în care sunt realizate variază în funcție de context.

Incluziunea educațională trebuie concepută ca o acţiune socială complexă, a cărei esenţă o constituie crearea condiţiilor optime, obiective pentru toți beneficiarii primari ai educației.  Aproximativ 20% dintre elevii gălățeni nu dispun de resursele necesare pentru a putea lua parte la acest tip de cursuri, conform statisticilor realizate de Consiliul Județean al Elevilor Galați. Acest fapt contravine prevederilor Art. 7 lit. (a) din Statutul Elevului: „Elevii au dreptul garantat la un învățământ echitabil (…)”.

„Nu susținem desfășurarea cursurilor online în același mod precum orele desfășurate în formă fizică, neexistând în momentul actual o reglementare legislativă privind activitatea didactică în mediul online. Totodată, conținutul temelor, oferite într-o cantitate moderată, trebuie să fie pliat pe cunoștințele dobândite și aprofundate de către eleviˮ a declarat Eduard Munteanu, președinte al Consiliului Județean al Elevilor Galați.

Consiliul Județean al Elevilor Galați își asumă în continuare activitatea de reprezentare a elevilor gălățeni și în perioada suspendării cursurilor, iar demersurile noastre se vor orienta spre informarea constantă în spațiul online cu privire la responsabilitățile acestora în calitate de beneficiari primari ai actului educațional. De asemenea, încurajăm elevii să profite de mecanismele disponibile în mediul virtual pentru a-și contura noi perspective educaționale.

 

Director departament „PR & Comunicare” – Aura Badiu

Președintele Consiliului Județean al Elevilor Galați – Eduard Munteanu