Consilierii sunt convocați mâine în ședință

 

Consiliul local Tecuci este convocat în data de 22 mai, ora 12, în ședință extraordinară.

Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci în perioada de alertă la nivel național, pentru alocarea de sume necesare combaterii și prevenirii COVID-19.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul „Modernizare străzi etapa 2 – lot 2” Municipiul Tecuci.