Altă şedinţă ordinară a Consiliului local

 

Joi, 16 iulie 2020, începând cu ora 14, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al domnului Hulea Mitică.

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Voinea Ionuț.

3. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei de specialitate nr. 2 „Organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură”.

4. Proiect de hotărâre privind revocare H.C.L. nr. 23/19.03.2020 privind alegerea viceprimarului Municipiului Tecuci, Județul Galați.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor la H.C.L. nr. 10/03.03.2020 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent trimestrelor II-IV ale anului 2020.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.53/2013 privind aprobarea modalităților de premiere a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2020.

8. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului și reconfirmarea împrumutului în valoare de 30.000.000 lei, aprobat prin H.C.L. nr. 09/03.03.2020.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (construcție + teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64-66, pavilion A1.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor imobile (teren) S2 și S3, aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situate în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64-66.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (construcție+teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, pavilion K.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (construcție+teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64-66, pavilion K 10.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Tecuciul Nou, nr. 2.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 119/26.08.2010.