Se caută secretar UAT

 

Primăria comunei Nicoreşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere specifice, vacante, de secretar general al comunei.

Condiţii de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice, administrative sau politice;

– studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani.

Relaţii la tel. 0236.867.021.

Anunţul AICI.