Deplasarea pe timpul nopţii este permisă doar în anumite condiţii. Modelul declaraţiei şi al adeverinţei necesare

 

În contextul creşterii alarmante a numărului cazurilor de coronavirus, prin Hotărârea nr. 935 din 5 noiembrie 2020, Guvernul României a instituit o serie de noi măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței / gospodăriei în intervalul orar 23 – 5, cu următoarele excepții motivate de:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință / gospodărie și locul / locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declarația pe propria răspundere, trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței / gospodăriei / locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

 

Modelul declarației pe proprie răspundere poate fi descărcat de AICI.

Modelul adeverinţei eliberată de angajator poate fi descărcat de AICI.