Judeţul Galaţi: Centrele de vaccinare împotriva COVID-19

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a făcut publică lista cu centrele de vaccinare din judeţul Galaţi.

De asemenea, se va solicita Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei punerea la dispoziţie a unui număr de trei caravane mobile pentru vaccinarea împotriva COVID-19 a personalului şi beneficiarilor din centrele rezidenţiale precum şi a populaţiei cu nevoi speciale (nedeplasabili).

Lista locaţiilor ce vor avea destinaţia de centre de vaccinare la nivelul judeţului Galaţi poate fi regăsită în tabelul de mai jos.

 

Nr.

crt.

Localitate Denumire locaţie de vaccinare Centre de

vaccinare

1. Municipiul

Galaţi

Sala Sporturilor Galaţi,

str. Stadionului, nr. 1-7

3
2. Baza Sportiva Siderurgistul,

str. Cloşca, nr. 2 A

4
3. Patinoarul Galaţi,

bd. George Coşbuc, nr. 253

2
4. Casa de Cultură a Studenţilor,

bd. George Coşbuc, nr. 253

2
5. Centrul de Permanenţă nr. 1,

str. Viilor, nr. 14

1
6. Centrul de permanenţă nr. 2 „Sf. Ierarh Luca”

str. Ovidiu, nr. 10

1
7. Imobil cantina

str. Radu Negru, nr. 1B

2
8. Imobil cantina

str. 1 Decembrie 1918, nr. 25

2
9. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă

„Sf . Apostol Andrei”

1
10. Spitalul Militar

„Dr. Arislide Serfiot”

1
11. Spitalul General CF Galaţi 1
12. Spitalul Pneumoftiziologie 1
13. Spitalul Clinic de Bol Infecţioase

„Sf. Cuvioasa Parascheva”

1
14. Spitalul Clinic de Urgenţă

pentru Copii „Sf. loan”

1
15. Spitalui Clinic de Obstetrică-Ginecologie

„Buna Vestire”

1
16. Spitalui de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” 1
17. Municipiul

Tecuci

Spitalul Municipal „Anton Cincu” 1
18. Sala de spectacole „Ion Petrovici”, str. Republicli, nr. 9 1
19. Oficiul Prefectural Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 33, Tecuci 1
20. Târgu Bujor Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor 1
21. Casa de cultură 1
22. Bereşti Sala de sport,

str. Trandafirilor, nr. 209B

1
23. Matca Şcoala Gimnazială nr. 2

(Corp de clădire fără activitate şcolară)

1
24. Lieşti Căminul Cultural 1
25. Pechea Căminul Cultural 1
26. Iveşti Căminul Cultural 1
27. Tuluceşti Căminul Cultural 1
28. Cudalbi Căminul Cultural 1
29. Corod Clădirea din str. Zambilelor nr. 1 1
30. Cosmeşti Căminul Cultural 1