Ședință de îndată a Consiliului local

 

Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară de îndată la data de  15 decembrie, ora 16. Şedinţa de consiliu se va desfăşura online.

Pe ordinea de zi se regăsește „Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiul Tecuci, pe anul 2020.

Proiectul înscris pe ordinea de zi a fost transmis spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tecuci. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente în scris asupra proiectului aflat pe ordinea de zi până la data de 15 decembrie 2020, ora 12, la Secretarul general UAT Municipiul Tecuci. Totodată, consilierii locali sunt obligați să depună avizele până la data de 15 decembrie, ora 12.

Proiectul poate fi consultat AICI.