Şase posturi scoase la concurs

 

Primăria Ivești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

– muncitor necalificat – Compartimentul Strategie Romi;

– muncitor calificat I – Compartimentul Gospodărie Locală;

– șofer I – Compartimentul Gospodărie Locală;

– paznic – Compartimentul Pază și Ordine Publică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 15 ianuarie 2021, ora 16 – termenul limită de depunere a dosarelor;

– 28 ianuarie 2021, ora 10 – proba scrisă;

– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Ivești, jud. Galaţi. Tel. 0236.866.004, int. 13.

Condiţiile specifice fiecărui post şi anunţul pot fi consultate AICI.

Primăria Griviţa organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale, vacante, de șef S.V.S.U.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – studii profesionale + specializare (cursuri I.S.U.), absolvite cu diplomă; vechime în muncă necesară ocupării postului – minimum 5 ani; permis conducere categoria B constituie un avantaj în cazul unui punctaj egal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției. Afişat în data de 4 ianuarie 2021.

– 26 ianuarie 2021, ora 10 – proba scrisă;

– 28 ianuarie 2021, ora 10 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Griviţa, jud. Galaţi. Tel. 0236.825.302, 0236.825.301, 0728.199.022.

Anunţul AICI.

Primăria Pechea organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, grad superior, Birou financiar contabil şi încasări venituri.

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de minimum 7 ani.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat astăzi, 7 ianuarie 2021. Data de susţinere a probei scrise – 8 februarie 2021, ora 10.

Relaţii suplimentare puteţi obţine la Primăria Pechea, jud. Galaţi. Tel. 0236.823.507.

Anunţul AICI.