Măsuri legislative pentru protecția animalelor aflate într-o situație de pericol

 

Întrucât, în ultimii ani, au fost raportate abuzuri și violențe îndreptate împotriva animalelor, s-a impus consolidarea de urgență a legislației existente în domeniu.

În acest context, a fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice.

Astfel, ordonanța completează Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu art. 24¹, conform căruia  polițiștii care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situație de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile.

În aliniatul 3 al articolului respectiv se prevede că polițiștii constată existența situației de pericol pe baza evaluării situației de fapt și a stării fizice a animalului care rezultă, după caz, din:

a) constatarea directă și consemnarea celor constatate într-un înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice;

b) declarațiile persoanelor implicate în activitățile desfășurate cu privire la situațiile de pericol prevăzute la alin. (2) sau ale persoanelor care au asistat la activitățile respective sau au cunoștință despre desfășurarea acestora;

c) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de proveniența acestora;

d) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicărilor în mediul electronic și/sau de telefonie mobilă;

e) fișa de observație clinică întocmită de un medic veterinar.

Conform prevederilor din același articol, polițiștii nu vor emite ordin de plasare a animalului în adăpost în cazul în care situația de pericol nu a fost generată de către deținătorul animalului, iar acesta declară în scris că va asigura respectarea dispozițiilor art. 5 din Legea 205/2004 privind protecția animalelor, republicată.

 

IPJ Galaţi