„Ziua abolirii sclaviei romilor” – Eveniment marcat la Şcoala „Ion Petrovici”

 

Ziua de 20 februarie 1856 reprezintă dată eliberării din sclavie a ultimei categorii de robi ce aparțineau proprietarilor particulari, prin „Legiuirea pentru emancipatia tuturor țiganilor din Principatul Românesc”, act normativ promulgat de domnitorul Barbu Știrbei, pe baza unui text întocmit de Petre Mavrogheni și Mihail Kogălniceanu.

Cu acest prilej, astăzi, 20 februarie 2021, Şcoala gimnazială „Ion Petrovici” Tecuci organizează un eveniment workshop, în sistem hibrid, având ca temă „Ziua abolirii sclaviei romilor – 500 de ani de sclavie, 165 de ani de libertate”.

Activităţile vor începe la ora 11 cu lucrarea „Incursiune în istoria robiei romilor din Ţările Române”, prezentată de ac. prof. dr. Ion Duminica, şeful secţiei Minorităţi etnice în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

De la ora 11.30, Comunitatea profesională „Ion Petrovici”  Tecuci va susţine tema „Modalităţi, principii şi bune practici, abilitate în şcoala inclusivă – multiculturală <Ion Petrovici> Tecuci”.

La ora 12, directorul Muzeului de istorie „Teodor Cincu” Tecuci va susţine disertaţia „Pagini de istorie ale romilor şi convieţuirea comunitară la gurile de vărsare ale Bârladului”.

În încheiere, elevii Şcolii gimnaziale „Ion Petrovici”, îndrumaţi de prof. de limba rromani Maricica Nica, vor prezenta un colaj intercultural cu tema „Sărbătorim împreună <Ziua limbii materne>”. La acest ultim act îşi va da concursul şi apreciatul interpret tecucean Arun Durancea.