Serviciul înmatriculări şi eliberare permise se va muta într-o nouă locaţie

 

Joi, 25 februarie, în şedinţa Consiliului local Tecuci, consilierii sunt solicitaţi să aprobe repartizarea unui spaţiu pentru Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule.

Spaţiul propus pentru a fi pus la dispoziţie se află în incinta sediului Primăriei Tecuci, la parterul clădirii, fost spaţiu destinat registraturii.

Conform proiectului, repartizarea spaţiului se face pe o durată de trei ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor. Utilizarea spaţiului se va face pe timpul orelor de funcţionare a serviciului.

În prezent acest Serviciu funcţionează în incinta Poliţiei municipale Tecuci.