Şedinţa CL – O hotărâre care ar putea face cale întoarsă

 

În data de 14 ianuarie 2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a emis Ordinul nr. 25 referitor la regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial în 25 ianuarie, dată la care a intrat în vigoare.

Conform actului normativ, „Amendamentele la proiectele de hotărâri ale Consiliului local se transmit în formă scrisă și conțin următoarele elemente: a) inițiatorul sau inițiatorii; b) numărul de înregistrare și titlul proiectului de hotărâre a Consiliului local pentru care se depune amendamentul; c) tipul amendamentului: modificare sau completare; d) textul inițial; e) textul amendamentului formulat; f) motivația amendamentului; g) semnătura persoanei care propune amendamentul”.

Recentul Ordin a fost unul dintre subiectele intens discutate la ultima şedinţă a Consiliului local Tecuci. Concret, consilierii opoziţiei au dorit să voteze un amendament referitor la alocarea unui spaţiu cu destinaţie cabinet parlamentar în altă locaţie decât cea prevăzută în proiect.

Atunci când preşedintele de şedinţă a cerut supunerea proiectului la vot, consilierul local Ani Dumbravă a atenţionat că mai întâi amendamentul trebuie supus votului.

„A fost pe la comisii amendamentul, l-aţi făcut în scris?”, a întrebat secretarul UAT, George Borşan.

„Au mai fost amendamente şi în timpul şedinţei, dl secretar, se pot face”, a replicat consilierul local Claudiu Gavril.

Borşan a explicat că s-a modificat Codul Administrativ prin Ordinul ministrului Dezvoltării din 14 ianuarie 2021, care a intrat în vigoare începând cu 25 ianuarie 2021.

„N-are nici o treabă cu amendamentul. Am făcut amendament şi când n-am fost de acord cu perioada de un an de zile a dnei avocat. S-a putut face atunci”, a răspuns consilierul Claudiu Gavril.

În paranteză trebuie spus, amendamentul la care face referire consilierul UIPT a fost adoptat în şedinţa Consiliului local din 28 decembrie 2020.

„Trebuie să facem amendament doar în modelul stabilit de lege. Amendamentul trebuie să îl trimit la Prefectură în forma stabilită de Ordinul ministrului, este anexă la Ordinul ministrului. Am înţeles că pe mail v-a fost comunicat Ordinul cu toate anexele”, a fost răspunsul secretarului, cel care stabileşte şi legalitatea proiectelor de hotărâre.

Liderul UIPT a dorit să afle dacă se mai pot face amendamente în timpul şedinţelor şi a cerut secretarului UAT să răspundă cu voce tare, astfel încât să audă toţi consilierii locali.

„Nu”, a răspuns George Borşan. „În Anexa de la Ordinul ministrului aveţi modelul de amendament de la care nu putem abdica. Însăşi Codul Administrativ spune că amendamentul trebuie să treacă mai întâi prin comisia de specialitate. Dacă un proiect de hotărâre intră pe ordinea de zi cu avizele adoptate în comisie într-o anumită formă, iar din şedinţa de Consiliu iese sub o altă formă, atunci ce rol au mai avut acele comisii?”

După alte discuţii, consilierii opoziţiei au decis supunerea la vot a amendamentului şi proiectului în noua formă, iar dacă Prefectura respinge hotărârea, proiectul va fi repus pe ordinea de zi.

Pentru adoptarea amendamentului au fost 11 voturi, consilierii PSD şi UIPT. Împotriva amendamentului au votat cei 8 consilieri PNL. Proiectul a fost adoptat cu voturile celor 11, împotrivă votând consilierii PNL.

Rămâne să urmărim dacă Prefectura va aproba proiectul în forma adoptată, dacă îl va respinge, sau dacă îl va considera legal fără amendament.