Dezmăţ pe bani publici: Abatere de peste 82 de miliarde şi prejudiciu nerecuperat de 670 milioane

 

Descinderile Curţii de conturi la Primăria Tecuci nu au fost fără temei, după cum reiese dintr-o adresă datată 18 martie 2021, emisă de organul de control.

În raportul Curţii de conturi este prezentat modul în care au fost duse la îndeplinire măsurile dispuse prin Decizia nr. 17/22.07.2019.

În nenumărate rânduri fostul edil a ţinut să menţioneze că nu au fost descoperite nereguli la controlul Curţii de conturi pe perioada mandatului său. Lucrurile nu stau tocmai aşa. Un audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2018, efectuat la Primăria Tecuci în perioada 6 mai – 28 iunie 2019, a scos la iveală mai multe prejudicii, reprezentând plăţi efectuate ilegal.

Cel mai răsunător, prin amploarea sa, a fost pejudiciul creat în anul 2017, atunci când municipalitatea a pierdut o finanţare de 11.984.737 lei, reprezentând peste 2,5 milioane euro, pentru reabilitarea Colegiului Naţional de Agricultură şi Economie.

„În anul 2017, UAT Municipiul Tecuci:

– a efectuat plăţi fară respectarea prevederilor legale privind cesiunea de creanţe pentru două obiective de investiţii: Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie şi Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, sediul Primăriei Tecuci (nu a fost încheiat un contract de cesiune);

– nu a solicitat certificate de atestare fiscală de la organele fiscale competente, din care să rezulte dacă societăţile Eurial Finance SRL şi Jensen Projects SRL au datorii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;

– proiectul „Creşterea ejicienţei energetice a clădirilor publice Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie Tecuci a fost declarat neeligibil ca urmare a neîndeplinirii criteriului de la punctul 4. 1. – drepturi asupra imobilului (dreptul de proprietate publică, dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietatea publică, conform legislaţiei în vigoare), plăţile efectuate pentru depunerea cererii de finanţare fiind de 67.000 lei;

– terenul ce aparţine Grupului şcolar agricol Tecuci (în prezent, Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie Tecuci) pe de o parte, face parte din domeniul public al statului, dreptul de exploatare fiind transmis prin contractul de concesiune nr. 2 din 25.05.2005, iar pe de altă parte au fost inventariate şi înregistrate în evidenţa financiar-contabilă a UAT Tecuci, în baza prevederilor HG nr. 562/2002 potrivit căreia terenul şi construcţiile aferente unităţii de învăţământ se află în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale.

Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 8.378.228,39 lei, din care: 61.096 lei reprezintă plăţi efectuate în contul PFA Zamfir Florin Ioan fără respectarea prevederilor legale privind cesiunea de creanţe, având în vedere faptul că cele două societăţi, Eurial Finance SRL şi Jensen Projects SRL, aveau datorii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, de 5.760 lei, respectiv 55.336 lei;

– 67.000 lei reprezintă plăţi efectuate de UAT Tecuci în baza contractului de prestări servicii nr. 25588/17.05.2017 încheiat cu societatea Eurial Finance SRL Bucureşti, având ca obiect elaborarea şi depunerea cererii de finanţare pentru proiectul Creşterea eticienţei energetice a clădirilor publice Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie care a fost declarat neeligibil ca urmare a neîndeplinirii criteriului de la punctul 4. l. – drepturi asupra imobilului;

– 8.250.132,39 lei reprezintă valoarea bunurilor care fac parte din domeniul public al statului, înregistrată în evidenţa financiar-contabilă a UAT Tecuci ca bunuri ce fac parte din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale.

Abaterea constatată a fost înscrisă în procesul-verbal de constatare nr. 38582/28.06.2019”, se arată în raportul Curţii de conturi.

 Ca urmare a acţiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 17/22.07.2019, desfăşurată în perioada 15 – 8 martie 2021, auditorul public a stabilit că măsurile au fost duse parţial la îndeplinire.

În acest moment există un prejudiciu nerecuperat de 67.000 lei, respectiv 670 milioane lei vechi. De asemenea, trebuie îndreptată abaterea financiar-contabilă privind terenul Colegiului Naţional de Agricultură şi Economie, în valoare de 8.250.132,39 lei, peste 82 miliarde lei vechi.