Şedinţa de îndată a Consiliului local

 

Miercuri, 12 mai 2021, ora 16, la Sala Studio a Casei de cultură, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă de îndată, cu următoarele  proiecte aflate pe ordinea de zi: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 28.04.2021.

Proces-verbal în urma convocatorului nr. 60/27.04.2021 la ședința extraordinară de îndată din 30.04.2021.

– Proces-verbal în urma convocatorului nr. 68/06.05.2021 la ședința extraordinară de îndată din 10.05.2021.

2. Proiect de hotărâre nr. 36/07.04.2021 privind aprobarea bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiul Tecuci, pe anul 2021.

3. Proiect de hotărâre nr. 51/11.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci SRL

4. Proiect de hotărâre nr. 50/11.05.2021 privind aprobarea procedurii de atribuire directă a Serviciului de transport public local prin curse regulate în Municipiul Tecuci, în regim de urgență.

 

error: Content is protected !!