Şapte funcţii contractuale scoase la concurs

 

Primăria Nicorești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de conducător utilaj în cadrul Serviciului public local de deszăpezire.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii generale; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – nu necesită; permis de conducere categoriile B și C; calificare mecanică și întreținere; calificare mașinist la mașini pentru terasamente sau dovada înscrierii la un astfel de curs; stare de sănătate corespunzătoare atestată prin acte medicale emise de către un cabinet medical specializat de medicina muncii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției. Afişat luni, 7 iunie;

– 30 iunie 2021, ora 10 – proba scrisă;

– 2 iulie 2021 – proba interviu.

Relații suplimentare și tematica de concurs se pot obține la sediul Primăriei Nicorești, jud. Galați. Tel. 0236.867.021.

Anunţul AICI.

Primăria Munteni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

– muncitor calificat – mecanic mașini și utilaje, în cadrul Compartimentului de Gospodărire Comunală;

– paznic în cadrul Compartimentului Administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 1 iulie 2021, ora 10 – proba scrisă;

– 5 iulie 2021 ora 12 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Munteni, jud. Galați. Tel. 0236.820.126.

Anunţul AICI.

Şcoala Gimnazială „Alexei Mateevici” Movileni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de administrator financiar I (S) cu 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvirea unei instituții de învățământ superior – de lungă sau scurtă durată – certificată prin diplomă de licență; vechimea în specialitatea studiilor economice – minimum 5 ani; vechime în contabilitate bugetară – instituții de învățământ – minimum 2 ani; cunoștințe de utilizare a unor softuri de contabilitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 25 iunie 2021, ora 14 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;

– 2 iulie 2021, ora 8 – proba scrisă;

– 7 iulie 2021, ora 8 – proba

– 12 iulie 2021, ora 8 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale „Alexei Mateevici” Movileni, jud. Galați. Tel. 0236.823.262.

Anunţul AICI.

Primăria Piscu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

– 1 post inspector de specialitate debutant, în cadrul Compartimentului Cultură, Sport, Bibliotecă Comunală, Parc;

– 2 posturi guard, în cadrul Compartimentului Poliție Locală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– inspector de specialitate: studii superioare în domeniul educație fizică și sport; competențe în administrarea afacerilor și/sau patrimoniului, dobândite în urma unei experiențe anterioare sau prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională; postul nu necesită vechime;

– guard: să fie atestat profesional conform Legii nr. 333/2003 (certificat calificare agent pază, atestat agent pază); postul nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 29 iunie 2021, ora 10 – proba scrisă;

– 1 iulie 2021, ora 10 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se obțin la sediul Primăriei Piscu, jud. Galaţi. Tel. 0236.827.529.

Anunţul AICI.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

four × two =

error: Content is protected !!