Daniel Bradea – Lansare de carte în ceas aniversar

 

Sub titlul „Tecuciul Eroic”, Primăria municipiului Tecuci, Consiliul local, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” și Biblioteca municipală „Ștefan Petică” din Tecuci, au organizat o manifestare dedicată Zilei  Eroilor. Capul de afiș al acestei acțiuni, a fost volumul „Tecuciul în anii Primului Război mondial”, o lucrare apărută la Editura Studis din Iași în anul 2019, o ediție a II-a, revizuită și adăugită.

 Prefața volumului aparține recunoscutului  scriitor tecucean Ionel Necula și în care, pe lângă altele, se spune „Îl cunosc de mulți ani, știu de pasiunea lui pentru istorie și mai știu că într-o vreme a făcut un fel de ucenicie cărturărească pe lângă reputatul istoric local Ion T. Sion –  cercetător pasionat, autorul unor studii de istorie foarte interesante. Lucrarea de față reprezintă, de altfel, Teza de licență a autorului și este o lucrare bine elaborată după toate regulile de lucru bine făcut”. În încheiere, după ce aduce  mulțumiri și felicitări autorului, scriitorul Necula transmite un gând bun și plin de recunoștință conf. univ. doctor Constantin Stan care a vegheat la trudnicia  volumului cu o rară competență și dăruire.

 Prefața la a doua ediție este semnată de Aida Zaharia care spune „Prin această lucrare, Daniel Bradea reușește prin conținut să rupă barierele istorice și încă din primele pagini să acapareze  atenția cititorului chiar dacă acesta nu este un cunoscător al spectrului istoric”.

Cartea de față are coperți cartonate lucioase, un număr de 378 de pagini, structurată pe 7 capitole respectiv: Tecuciul în perioada neutralității, Tecuciul și tecucenii în timpul campaniei militare din anul 1916, Tecuciul în anul 1917, Tecuciul și tecucenii în timpul campaniei militare din anul 1917, Preoții tecuceni în timpul războiului, Tecuciul în anul 1918, Tecucenii cinstesc memoria eroilor căzuți în Primul Război Mondial și se încheie cu o Biografie selectivă folosită de autor.

 Manifestarea a fost deschisă de managerul Daniela Grigoraș, bucuroasă de faptul că s-a ales această locație pentru sărbătorirea acestui eveniment, Înălțare și Ziua Euroilor, amintind de faptul că se sărbătorește conform unui decret, încă din anul 1920, amintind și de generalul Eremia Grigorescu. Până la intrarea în subiectul propriu-zis, am fost delectați cu un microrecital al Corului parohial din comuna Movileni condus de prof. Vetuța Chirvase și părintele Stelian Chirvase. Grupul, compus din cinci tinere, având ca solistă pe cunoscuta Georgiana Răduc, a interpretat frumoase piese precum „Apa  trece, pietrele rămân”, „Eroi au fost, eroi sunt încă”, „Aici, la noi, pe acest pământ” ș.a.

În continuare, managerul Bibliotecii a făcut o scurtă prezentare a autorului, în final arătând că pentru meritele lui, în anul 2018, Muzeul i-a acordat autorului Premiul  Ion T. Sion.

 A fost apoi invitat la cuvânt scriitorul Vasile Ghica, începând prin a spune că îl cunoaște bine pe Daniel Bradea și apreciază lucrările acestuia în care se vede cum a scormonit în arhivele locale și județene pentru date despre Tecuci, recomandându-i să încerce și Arhivele Armatei. Vorbitorul face în continuare o prezentare a celor cinci cărți realizate de autor și subliniază faptul că pentru tot ce s-a petrecut la Tecuci în timpul Primului Război mondial unde la fosta Judecătorie din Parc, apoi  Căminul 14, a fost Comandamentul de război și pentru alte fapte de arme, Tecuciul ar putea fi numit Oraș Erou. În încheiere, scriitorul Ghica ne citește nostalgica poezie „Nu plânge, Maică Românie”, găsită în ranița unui ostaș.

 În continuare, o analiză amănunțită a cărții „Tecuciul în anii primului război mondial” a fost făcută de profesorul de istorie Mihail Pohrib, acesta începând prin a aminti de sărbătorirea în trecut a Zilei Eroilor la data de 9 Mai. După ce analizează atent capitol cu capitol, ne spune că autorul încearcă să facă tot posibilul ca peste aceste fapte să nu se aștearnă uitarea. Vorbitorul mai remarcă și valoarea sublinierilor din subsolul paginilor, unele dintre ele foarte importante.

 Luând cuvântul, autorul, cercetător în istorie, începe prin a spune că, personal, consideră Mărășeștiul ca o Mecca a României amintind alte fapte de vitejie ale luptătorilor din zona noastră.

A urmat proiecția unui material video realizat de profesorul Ștefan Andronache și intitulat „Drumul spre Marea Unire”, material realizat în anul 2018 pentru volumul „Tecuci, un ținut cu vocația Unirii”.

A luat cuvântul prof. dr. Cezar Ungan, președinte al  Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Subfiliala Tecuci, începând prin a analiza atent cuvântul Erou – vorbind în continuare și despre eroism, termen devenit cunoscut sub mai multe forme în ultimul timp.

 Vorbește despre alte fapte de eroism, amintind de faptul că în Primul Război mondial din 55.000 ostași au căzut la datorie circa 10.000. Vorbește în continuare de importanța Eroilor distinși cu ordinul „Mihai Viteazul”, având și în zona Tecuci două nominalizări. Se face apoi trimitere și la Eroii Revoluției, după care vorbitorul ne prezintă date din istoria Asociației Cultul Eroilor care la nivel național are 42 de filiale și 122 de subfiliale, una dintre acestea fiind la Tecuci. Reamintește de valoarea celor trei Monumente ale Eroilor, cel din Cimitir, cel al Cercetașilor și cel al Ceferiștilor și de faptul că acestea trebuie permanent îngrijite.

 Din partea Consiliului local a luat cuvântul consilierul pe cultură, prof. Vladimir Radu apreciind întreaga realizare de până acum a cercetătorului în istorie Daniel Bradea, recomandând ca în școli să se încerce realizarea unui Proiect de studiere a Istoriei locale.

Despre cartea de față, dar și despre celelalte realizate de autor până acum, a vorbit și profesorul Virgil Pavel, analizând atent marea contribuție a acestuia la mărirea valorii patrimoniul istoric local.

 În final, prof. Pavel ne face cunoscut faptul că la data de 10 iunie 2021 autorul împlinește frumoasa vârstă de 53 de ani, ocazie prin care îi oferă acestuia un Album și alte lucrări, rugându-l pe părintele Stelian Chirvase să dea tonul cântecului Mulți  Ani Trăiască!

La mulți ani Daniel Bradea și la cât mai multe realizări! Felicitări pentru tot ce ai făcut până acum!

 

Iancu Aizic