Sărbătorirea revistei „Tecuciul literar-artistic” cu prilejul apariției numărului 60

 

Primăria municipiului Tecuci în colaborare cu Biblioteca „Ștefan Petică” și Protopopiatul au organizat joi, 1 iulie 2021, la sala Protopopiatului Tecuci, o frumoasă manifestare pentru a  sărbători  apariția revistei  „Tecuciul literar-artistic” cu nr. 60, serie nouă, anul XV pentru perioada aprilie – iunie 2021. Manifestarea l-a avut drept moderator pe iscusitul profesor de Limba Română – Vladimir Radu, acum în calitatea de președinte al Comisiei de cultură a Municipiului Tecuci.

Acesta începe prin a spune că se bucură enorm că poate participa la acest eveniment prin care sărbătorim numărul 60 al celei mai longevive reviste tecucene: „Revista de care am amintit are pe copertă figura marelui domnitor Ștefan cel Mare și aceasta nu întâmplător ci datorită faptului că la 2 iulie 1504, marele domnitor a încetat din viață”.

 Referitor la figura și nemurirea marelui domnitor, am urmărit un material filmat cu un cor format din mai mulți preoți interpretând o melodie dedicată acestuia.  Un grup folcloric din comuna Movileni, condus cu multă pricepere și dăruire de către părintele Stelian Chirvase, dar în care se vede și aportul soției acestuia, Vetuta Chirvase, a interpretat câteva piese folclorice pline de patriotism, după care moderatorul  ne-a prezentat o poezie de pe cea de a patra pagină a revistei, intitulată „Vrednicului de pomenire Domn al Moldovei, Ștefan cel Mare și Sfânt”, autor fiind  poetul Șt. O. Iosif, cel care, prin Natalia Negru, a avut legături și cu Tecuciul.

 A fost apoi invitat la cuvânt  părintele protopop Gheorghe Joghiu pentru a  vorbi despre marele domnitor. Începe prin a adresa mulțumiri celor prezenți pentru participarea la acest mare eveniment, se axează apoi  pe activitatea naționalistă și religioasă a marelui domnitor pe care îl consideră „Cel mai mare român”: „Acesta a fost un demn continuator al familiei Mușatinilor plecat din zona Borzeștiului”. Ne vorbește în continuare despre frumoasa educație creștină  primită de la mama lui – Doamna Oltea și subliniază faptul că, încă din viață, el a primit și caracterizarea de – Cel Sfânt! Se oprește apoi asupra perioadei 1484 – 1486, după care ne reamintește faptul că în anul 2004, împreună cu profesorii Ștefan Andronache și Vladimir Radu, au efectuat o excursie pe traseul plin de istorie al Moldovei lui Ștefan vorbind și de mănăstirile ctitorite de domn și care vor dăinui mult timp: „El s-a făcut repede cunoscut și peste hotare, luptându-se pentru familia și țara lui pe care a iubit-o din tot sufletul. Domnitorul ne lasă și o imensă bogăție culturală, această alături de numeroasele mănăstiri, fiind una dintre figurile cele mai cunoscute de la noi în țară și peste hotare, la mijlocul secolului XV”.

 A fost apoi oferit cuvântul prof. poet Eleonora Stamate, redactor șef al revistei care mulțumește participanților la manifestare și vorbește de începuturile revistei, pornind cu numele de Tecuciul Cultural, amintind și de sprijinul unor oameni binevoitori cum ar fi părintele Croitoru, părintele Ionel Vasile, părintele Bălan dar și Costel Avram de la publicația Oferta: „Un rol aparte în acest demers, l-a avut și doctorul Petru Blaj, contribuind enorm la apariția și continuitatea revistei. Sprijin constant am primit și de la Biblioteca municipală prin managerul acesteia, Daniela Grigoraș. Au fost și perioade  în care Primăria a întrerupt  subvenția pentru apariția revistei, dar în timpul în care primar a fost Cătălin Hurdubae  am avut și o creștere a subvenției de la 15 – 16 milioane vechi la 60 milioane. Să nu uităm nici de sprijinul primit de la fostul primar Finchelstein  și iată că acum, am ajuns în  al XV-lea an de apariție a revistei, având colaboratori atât din Tecuci cât și din alte orașe și chiar din alte țări. Mulțumesc pentru colaborarea tuturor, în special redactorului șef adjunct Dan Movileanu. Mai menționez faptul că la sărbătorirea revistei cu nr. 50, la care a fost în sală și sculptorul Dan Mateescu, manifestarea a fost transmisă prin soțul Mioarei Mănăila și în Statele Unite”.  În continuare, Eleonora Stamate amintește de plecarea dintre noi a marelui patriot Nicolae Dabija, a scriitorului Calistrat Costin, președinte al Filialei USR Bacău, și a dirijorului Petronius Negrescu.

 Redactorul șef adjunct, prof. scriitor Dan Movileanu vorbește de începuturile apariției revistei și pune accent pe vizibilitatea acesteia, subliniind lipsa de la acest eveniment dar și de la altele a profesorilor de limba română și se întreabă unde sunt tinerii care să continue activitatea acestei reviste, o emblemă a Tecuciului.

Prof. Radu intervine spunând că permanent revista e în căutare de ideii și de sugestii. Remarcă aportul adus la ultimile trei numere de prof. Ștefan Andronache.

În continuare a luat cuvântul scriitorul bârlădean Petrus Andrei începând prin a aprecia revista la care colaborează cu mare plăcere și unde de câte ori revine la Tecuci se bucură de prietenia scriitorilor locali. Continuă prin a spune că poeta Eleonora Stamate a mai scos de sub tipar încă două cărţi, urmând a treia, această în primele șase luni ale anului. Își prezintă și el ultimele lui lucrări.

 A urmat un moment folcloric prezentat de cele șase interprete din Movileni cu piese patriotice printre care „Ridică-te Ştefane” și „Limba noastră”. După acest moment a intervenit subsemnatul spunând că din perioada de redactor la ziarul „Observator”, dar și la „Tecuceanul”, a remarcat o micuţă interpretă de 7-8 ani pe nume Georgiana Răduc, cea care acum după peste 10 ani coordonează acest grup din comuna natală. Felicitări Georgiana!

 Profesorul Ghiță Nazarie, director al revistei „Școala gălățeană”, tecucean la origine aduce salutul scriitorilor gălăţeni Theodor Parapiru, Violeta Ionescu și alții, spunând că revista ajunge și la Galați unde se bucură de multă apreciere. Ne prezintă și distribuie în sală câteva exemplare ale nr. 286 a revistei pe care o conduce de peste 30 de ani. Apreciază revista tecuceană și spune că ea ar trebui să se adreseze mai mult tecucenilor, iar scriitorii locali să scrie cât mai mult în ea, pentru că ea se numește „Tecuciul literar-artistic” și nu „România artistică”. Ne spune că are realizate peste 240 de interviuri din care 58 cu scriitori, printre ei fiind și tecuceni. Amintește de vechiul abecedar care începea cu poezia „Stema țării” și ne informează că la Buciumeni există un prof. scriitor – Vasile Donciu, un om de mare cultură, cu două facultăți.

Profesorul Radu ne vorbește de nr. 60 al revistei la care grafica este semnată de prof. Alina Cerei Ionescu și mulţumeste și pictorului Mircea Cojocaru pentru sprijinul acordat.

 Prof. Ștefan Andronache spune că aceasta este cea mai longevivă revistă tecuceană amintind că o altă revista locală, Ateneu, s-a mutat la Bacău. Ne precizează că aici, la Tecuci, a trebuit să vină o persoană din Oltenia, respectiv prof. Eleonora Stamate, să pună bazele acestei reviste poate ca o revanșă a faptului că un tecucean, Ion Dongorozi, s-a afirmat la Craiova și a revigorat viața culturală din capitala Olteniei.

A luat cuvântul Nuța Donici, preşedinta Asociației Pensionarilor din Tecuci, amintind faptul că atât prof. Andronache cât și prof. Stamate sunt membrii ai acestei asociații și ar dori să publice în revistă un material cu activitatea asociației.

 Tănase Dănăilă, vechi colaborator al revistei, amintește începutul greoi din punct de vedere financiar al revistei. Ne spune că are și el realizate peste 40 de interviuri cu personalități din diferite domenii cum ar fi Leon Butnaru sau CD Zeletin, menționând că „noi, colaboratorii revistei, trebuie să fim din ce în ce mai buni”.

În continuare Mariana Enache citește un comentariu al unei mari personalități cu referire la decesul dirijorului Petronius Negrescu.

 Aprecieri ale revistei au venit și de la poeții Adrian Răcaru, Mihaela Gudană, Violeta Mândru, Dorina Vârlan, prof. Ioniță Lucian, Mihaela Avram, dir. Daniela Grigoraș, prof. Virgil Pavel și alții.

Poetul Mișu Ștefăniu apreciază revista spunând „frumoasă revistă, cinste cui te-a scris”.

Au mai luat cuvântul preoții: Țuchel de la Nicorești, Ionel Rusu, Constantin Velicu și Ionel Vasile de la Ivești.

 Aprecieri ale revistei au venit și de la Mirela Paraschiv, consilier cultural al municipiului afirmând că va sprijini în continuare apariția revistei. În încheiere a afirmat că în diferite discuții particulare sau oficiale cu prof. Vladimir Radu a consemnat lipsa de la activități literare a profesorilor de limba română de la activități istorice și colocvii de filozofie a profesorilor de istorie și a profesorilor de muzică de la spectacole artistice.

De asemeni, vorbindu-se de faptul că revista nu este destul de popularizată, personal am fost chemat de câteva ori de prof. Stamate pentru a-mi oferi revista, dar de multe ori nici eu și nici alți reprezentanți ai presei nu au avut în mână revista cu atât mai mult cu cât personal orice carte sau revistă am primit, i-am făcut imediat recenzia în presa locală.

În concluzie o manifestare reușită și urăm revistei cât mai multe numere!

 

Iancu Aizic