Concurs pentru ocuparea funcţiei de director

 

Primăria Tecuci organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante, de Director, Direcția Servicii Publice.

Condiţii specifice de participare la concurs: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, economice sau administrative; minim 7 ani vechime în muncă.

Candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs până la data de 30 iulie 2021.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 12 august, ora 10, la sediul instituției; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Tecuci. Tel. 0372.364.111 – Compartiment Resurse Umane.

 

error: Content is protected !!