Trei funcţii contractuale scoase la concurs

 

Consiliul Local Ivești – Serviciul de salubrizare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere / execuție, vacante, după cum urmează:

– șef-serviciu;

– contabil;

– casier.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– șef-serviciu – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; cunoștințe operare calculator – utilizare Windows, operare în Word, Excel, nivel mediu; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani;

– contabil – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul economic sau administrație publică; cunoștințe operare calculator – utilizare Windows, operare în Word, Excel, nivel mediu; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită;

– casier – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; cunoștințe operare calculator – utilizare Windows, operare în Word, Excel – nivel mediu; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Publicat marţi, 20 iulie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 11 august 2021, ora 10 – proba scrisă;

– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Ivești, jud. Galaţi. Tel. 0236.834.702.

Anunţul AICI.

 

You cannot copy content of this page