Consiliul local: Trecerea Cimitirului în administrarea Pieţe Prest TEC

 

Mâine, 29 iulie 2021, în cadrul Consiliului local Tecuci consilierii sunt solicitaţi să aprobe Delegarea gestiunii prin atribuire directă a Serviciului public de administrare a Cimitirului Municipal către SC Pieţe Prest TEC SRL Tecuci.

„Având în vedere situația economică a Societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi SRL, precum și numărul mare de sesizări ale cetățenilor cu privire la întreținerea necorespunzătoare a Cimitirului Municipal cât și a calității serviciilor prestate, se dorește eficientizarea acestei activități prin preluarea gestiunii de către Societatea Piețe Prest Tec SRL Tecuci”, se arată în Referatul de aprobare care însoţeşte proiectul.

 Concret, va fi predat către Piețe Prest Tec terenul cimitirului, cu alei, garduri, reţea de iluminat, canalizare, clădirea administrativă şi grupul statutar comemorativ.

Pieţe Prest TEC va asigura: prestaţiile necesare înmormântării sau deshumării; întreţinerea aleilor, capelelor, împrejmuirilor, instalaţiilor edilitare (apa, canalizare, energie electrică, gaze, etc.), evacuarea gunoiului; paza cimitirului; atribuirea locurilor de înhumare; înregistrarea în evidentele administraţiei cimitirului a concesionărilor, locurilor de veci cu titularii acestora; încasarea taxelor de concesionare, precum şi a altor taxe datorate administraţiei cimitirelor, etc.

Durata contractului este de 5 ani, iar redevenţa va fi în cuantum de 3.600 lei /lună.