Concurs pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu

 

Primăria Brăhășești, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de Șef SVSU.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă, respective studii superioare de lungă durată cu diploma studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă, respective studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă  sau echivalentă; disponibilitate pentru lucrul peste program sau la ore neprevăzute; disponibilitate pentru perfecționare; permis de conducere categoria B și D; abilitate în lucrul cu calculatorul (Excel, Word, internet); vechime în muncă – minimum 10 ani (adeverință sau carte de muncă).

Concursul se desfăşoară după următorul calendar:

– 13 septembrie 2021 inclusiv – termenul limită de depunere a dosarelor;

 – selecţia dosarelor – în maxim două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;

– 21 septembrie 2021, ora 11 – proba scrisă;

– proba interviu – în maxim patru zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Bibliografia și atribuțiile postului se vor afişa la sediul Primăriei Brăhășești și pe site-ul www.primariabrahasesti.ro .

Relaţii suplimentare puteţi obţine la sediul Primăriei Brăhășești, jud. Galați. Tel. 0236.867.605.