Natalia Negru vs Nicolae Iorga

 

Asemeni multor cărturari, Natalia Negru a fost și ea fascinată de erudiția și oratoria patetică activat de istoricul Nicolae Iorga oriunde îl purtau pașii – la Universitate, la Academie, în Parlament și peste tot unde era chemat să conferențieze. Natalia Negru l-a audiat la Universitate, ca studentă la Facultatea de Litere și Filosofie, unde i-a ascultat prelegerile și a rămas încântată de patosul cu care își susținea prelegerile.

Nu mai spun că după ce l-a cunoscut pe Șt.O. Iosif – și el un admirator al lui Iorga – prețuirea Nataliei Negru față de istoric a crescut cu cel puțin o octavă. Iosif lucra la revista lui Iorga (Sămănătorul) și deși a semnat și el, alături de M.Sadoveanu și Ion Scurtu scrisoarea de dezavuare a lui Iorga, a simțit nevoia să-și exprime solidaritatea cu istoricul printr-o scrisoare personală prin care își exprima loialitatea deplină față de cel care trecea drept mentorul revistei și a grupului sămănătorist din redacție. De unde grupul enumera patru motive care îi îndepărta de istoric, St.O. Iosif își mărturisește deschis și fără rezerve atașamentul și loialitatea deplină. În ce mă privește, scria Iosif în scrisoare, ar însemna să dau uitării binele ce mi-ați făcut, fără să mai vorbesc de strălucirea colaborării dv. din care s-o fi răsfrânt un un crâmpei de rază și asupra modestei mele activități literare mai nouă.

La rândul ei, și Natalia Negru, vorbind despre Universitate și despre slujitorii ei, acordă lui Iorga un spațiu mult mai de mare în comparație cu ceilalți profesori evocați. Amintește și despre o vizită făcută lui Iorga acasă, împreună cu logodnicul său. Probabil atunci l-a invitat la Buciumeni, la nunta ce se pregătea și tot atunci i-a făcut și propunerea de a le ține lumânările cununiei, ceea ce familia Iorga a acceptat. Ceea ce a urmat se cunoaște, Iorga însuși va scrie despre nunta de la Buciumeni, pe care a onorat-o cu prezența, dar și din calitatea de naș al doilea.

Ceea ce nu s-a știut până acum este faptul că momentul a fost imprimat fotografic. Este singura fotografie, descoperită de Daniel Bradea, în care Natalia Negru și Șt.O. Iosif apar în calitate de miri, flancați de o parte și alta de reputatul istoric și de Catinca Iorga.

 

Ionel Necula

 

Precizare: Fotografia se găseşte în custodia Muzeului Memorial „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte.