Campanie naţională în vederea reducerii incidenţei muncii nedeclarate şi subdeclarate

 

În perioada 30 august – 17 decembrie 2021 se desfăşoară Campania Naţională parte a Planului de măsuri realizat de Inspecţia Muncii în colaborare cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în vederea reducerii incidenţei muncii nedeclarate şi subdeclarate la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii de activitate: construcţii – cod CAEN 41, 42, 43, fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase – cod CAEN 107, protecţie si gardă – cod CAEN 801, depozite – cod CAEN 5210, întreţinerea si repararea autovehiculelor – cod CAEN 4520, comerţ – cod CAEN 47, notariate şi birou avocatură – cod CAEN 691, arhitectură – cod CAEN 7111.

Obiectivele Campaniei sunt:

– Identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile mai sus menţionate, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

– Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;

– Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social;

– Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

– Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile mai sus menţionate, a prevederilor legale menţionate.

În perioada 30 august – 2 septembrie 2021 s-a desfăşurat Campania naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase – cod CAEN 107.

La nivelul judeţului Galaţi au fost efectuate 28 de controale. A fost depistat un angajator care folosea munca nedeclarată a unei persoane (primirea la muncă fără încheierea unui contract individual de muncă), fapt pentru care a fost sancţionat cu o amendă în valoare de 20.000 lei.

Au mai fost aplicate 7 sancţiuni contravenţionale (avertismente) pentru alte încălcări decât munca nedeclarată.

Cele mai frecvente neconformităţi constatate au fost:

– angajatorul nu a asigurat compensarea orelor prestate în zilele de sărbătoare legală, contrar prevederilor art. 142  din Legea nr. 53/2003 republicată;

– angajatorul nu a făcut dovada plăţii drepturilor salariale;

– neevidenţierea timpului de muncă cu ora de începere şi sfârşit a programului de lucru zilnic;

– netransmiterea în registru datele prevăzute la art. 3 alin. 2 lit. a) din HG nr.905/2017, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă în baza unui contract individual de muncă;

– lipsa la punctul de lucru a copiilor contractelor individuale de muncă;

– neconcordanţe între salariul net declarat de salariaţi şi statele de plată, fapt pentru care a fost sesizată Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi.

 

Laurenţiu Asaftei – Inspector Şef

Carmen Păunica Corodeanu – Inspector,

Compartiment Comunicare şi Relaţii şi Publicul