Școala de Vară „Istorie și identitate românească” 2021 – Concluzii preliminare ale primei ediții

 

Pe parcursul celor trei zile am putut audia patru istorici, un etnolog și un profesor de limba română

Am început discutând despre lumea veche a satului românesc, elementele identitare ale acelei societăți și grija față ceea ce era original în vestimentație dar și în comportamentul de zi cu zi al românilor. Curs susținut de Dr. Ioana Repciuc – Academia Română  Filiala Iași.

Am continuat discutând despre construcția României moderne de după 1848, de factorii decizionali care au abordat două viziuni distincte: cea conservatoarea și cea liberală. De marile discrepanțe dintre mediul urban și rural și problemele care au existat în România anilor 1848-1914. Curs susținut de Dr. Ionuț Nistor – Universitatea „Al. I. Cuza” Iași.

 Ce-a de-a doua zi ne-a adus în fața tumultului interbelic în care primul obiectiv a fost securizarea granițelor României Mari. Luptele pentru putere, apariția totalitarismului de dreapta și de stânga și în final destrămarea României au fost printre evenimentele amintite. Însă aici am discutat și despre curentele de gândire, marii filosofi și scriitori care au sfârșit ulterior prin a fi încarcerați sau executați de regimul totalitar comunist. Curs susținut de Dr. Corneliu Ciucanu – Academia Română Filiala Iași.

Politica externă a fragilului stat român a fost una de echilibristică, de trecere de la dominațiile ruso-turce la alianțe filo-germane, dar și la o divizare a viziunii în interiorul clasei politice: conservatorii filo-germani și liberalii filo-francezi. O politică externă cu obiective clare care a reușit să obțină rezultate remarcabile în privința recunoașterii unirii românilor dar și a unei dezvoltări economice durabile. După 1945 pentru prima oară România s-a aflat în lagărul socialist și a fost supusă controlului sovietic până când comuniștii români au reușit, din diferite motive, să traseze o linie autonomă deschisă cooperării cu vestul de derusificare, dar fără a schimba caracterul totalitar al regimului. Curs susținut de Dr. Paul Nistor – Academia Română  Filiala Iași.

 În ce-a de-a treia zi, am cunoscut valorile identitare din literatura noastră națională, curentele literare, poeții și scriitori care au demonstrat câteva aspecte clare: faptul că autorii noștri nu au fost mai prejos de alții și că a existat un filon autonom, deși oarecum influențat dar cu particularități românești. Curs susținut de Prof. Radu Vladimir.

De asemenea, am revenit din periplul prin știință și istorie la originile noastre, la mărturiile arheologice din zona noastră, la descoperirea unor comunități prospere care au lăsat un bogat patrimoniu în spate. Curs susținut de Dr. Paul Ciobotaru – Muzeul tecucean.

 Putem să spunem că avem o identitate românească. Am avut mari oameni de stat și un popor înțelept, un patrimoniu bogat și o cultură națională solidă. Iată că cei de ieri ne-au lăsat în grijă un stat național, o identitate și o istorie bogată, la care alte comunității doar visează. Mingea este în terenul nostru și ține de noi să păstrăm această cultură, să adăugăm acesteia noi elemente, iar dacă nu suntem capabili să o facem măcar să o conservăm pentru a o da mai departe generațiilor viitoare.

Aceasta a fost prima ediție a Școlii de Vară de la muzeul tecucean. Aducem sincere mulțumiri tuturor colaboratorilor și partenerilor, participanților (aproximativ 65 de persoane, elevi și adulți). Vă așteptăm și anul viitor la ce-a de-a doua ediție.

Vă mulțumim!

 

Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci