Concursuri pentru ocuparea funcţiilor de şef serviciu, şoferi şi muncitori

 

Şcoala Gimnazială „Negoiţă Dănăilă” Buceşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de șofer.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – absolvent de liceu; atestat profesional transport persoane; permis de conducere valabil – categoriile B și D; abilități de relaționare și comunicare abilitatea de a lucra în echipă; disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini decât cele prevăzute în fișa postului; disponibilitate pentru program de luni până vineri, fracționat 7 – 13, 17 – 19; vechime minim 1 an; disponibilitate pentru efectuarea cursului de pregătire și atestare profesională a managerilor de transport.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 18 octombrie 2021, ora 15 – termenul limită de depunere a dosarelor;

– 21 octombrie 2021, ora 9 – proba scrisă;

– 22 octombrie 2021, ora 9 – proba interviu;

– 22 octombrie 2021, ora 12 – proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Negoiţă Dănăilă” din Buceşti, com. Iveşti, jud. Galaţi. Tel. 0236.866.923.

Anunţul AICI.

Școala Gimnazială Nr. 1 Gohor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor II – șofer, categoria D, pentru microbuzul școlar (transport elevi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs: studii generale/medii; dețin atestat transport persoane; vechime – minimum 2 ani; au capacitate deplină de exercițiu, o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează șl nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 12 octombrie 2021 – data limită pentru depunerea dosarelor;

– 14 octombrie 2021, ora 10 – proba scrisă;

– 14 octombrie 2021, ora 12 – interviul și proba practică.

Relații suplimentare se pot obține la Școala Gimnazială Nr. 1, com. Gohor, jud. Galaţi. Tel. 0371.075.860.

Anunţul AICI.

Serviciul de alimentare cu apă şi canalizare al Comunei Ghidigeni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere/execuție, vacante, de:

– 1 post șef serviciu;

– 1 post muncitor calificat II;

– 2 posturi muncitor calificat III.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– șef serviciu: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul ingineriei instalațiilor; vechime în muncă de minimum 1 an; cunoștințe operare calculator; permis de conducere cat B;

– muncitor calificat II: absolvent studii liceale sau profesionale; vechime în muncă – minimum 1 an; permis de conducere cat. B, C+E; cunoștințe de mecanică; domiciliul stabil în comuna Ghidigeni;

– muncitor calificat III: absolvent studii medii sau profesionale; vechime în muncă 6 luni; permis de conducere cat. B; certificat de calificare în domeniul instalațiilor; domiciliul stabil în comuna Ghidigeni.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Publicat miercuri, 15 septembrie 2021.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 8 octombrie 2021, ora 10 – proba scrisă;

– 12 octombrie 2021, ora 10 – proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al Comunei Ghidigeni, jud. Galaţi. Tel. 0236.868.202.

Anunţul AICI.