Chestionar privind Strategia de Dezvoltare a Municipiului

 

Primăria Tecuci se află în curs de elaborare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru perioada 2021 – 2027, iar cetăţenii municipiului sunt invitaţi să se implice. O pot face prin completarea unui chestionar astfel încât strategia să fie corelată cu nevoile cetățenilor.

Scopul chestionarului este să sprijine identificarea principalelor obiective de dezvoltare ale Municipiului Tecuci pentru perioada 2021 – 2027, cu viziune pe termen lung, până în 2030. Răspunsurile furnizate vor fi luate în considerare la elaborarea direcțiilor și proiectelor strategice.

Întrebările au în vedere gradul de mulţumire al tecucenilor faţă de cartier, locuinţă, investiţii şi implementarea acestora, siguranța și ordinea publică, serviciile prestate de funcţionari, starea străzilor din municipiu, calitatea sistemului de furnizare a apei – energiei – gazelor, calitatea învățământului din municipiu, calitatea serviciilor medicale, importanța serviciilor sociale, numărul locurilor de muncă, etc.

Chestionarul este disponibil pe site-ul Primăriei şi oferă posibilitatea cetăţenilor de a se implica oferind propriile viziuni privind viitorul Municipiului Tecuci.