O antologie bine realizată a Festivalului Internațional al Aforismului

 

Recent, a apărut volumul intitulat „Festivalul Internațional al Aforismului pentru românii de pretutindeni”, ediția a V-a 2021, realizat de Fundația  Pelin – Educație fără frontiere creștin europeană. Volumul a apărut la Editura Studis din Iași, în anul 2021 și are un număr de 232 pagini, având coperți cartonate și frumos colorate.

Cartea se deschide cu o prefață semnată de scriitorul George Corbu, președinte al Uniunii Epigramiștilor din România, cu materialul intitulat „Profil de cărturar” și dedicat regretatului profesor universitar Ștefan Cazimir, cel care era nominalizat în funcția de Președinte de Onoare al Festivalului Internațional al Aforismului de la Tecuci, pentru această a V-a ediție, dar care nu a mai apucat să se bucure de acest fapt. Autorul prefeței îl consideră pe Ștefan Cazimir drept unul din prestigioșii istorici literari, eseiști și umoriști, exeget al lui Caragiale și care a ilustrat modul de receptare a operei marelui dramaturg și umorist într-un număr considerabil de lucrări ce au intrat în bibliografia de specialitate a domeniului respectiv, oricât de selectivă ar fi aceasta: „Caragiale – universul comic” lucrare apărută în 1967, „Amintiri despre Caragiale” în 1972, „Nu numai Caragiale” în 1984, „I.L. Caragiale față cu kitschul” în 1988, „Caragiale e cu noi!” în 1991, „De ce, nene Iancule?” în 1998, „Caragiale recidivus” în 2002 și „Periscop literar” în 2019.

Se amintește apoi de cele trei legislaturi parlamentare din perioada anilor 1990 până în 2004, atât sub sigla partidului pe care l-a înființat, de sorginte umoristică – Partidul liber schimbist, dar și alt partid.

Urmează apoi un interesant interviu realizat de profesorul Vasile Ghica, inițiator al acestui reușit festival al aforismului, cu prof. Francois Rastier, Președinte de onoare al Festivalului internațional al aforismului din Tecuci la cea de a IV – a ediție, interviu realizat cu sprijinul traducerii asigurată de prof. Lidia Costea.

În continuare, găsim o Anchetă literară cu opt întrebări adresate scriitorilor Marius Chelaru, Loredana Florentina Dalian, Vasile Moga și Ionel Necula.

La rubrica In Memoriam, găsim poezia intitulată „Țara mea de dincolo de Prut” a poetului regretat, mare iubitor de țară, Nicolae Dabija. Tot N. Dabija semnează materialul intitulat „Ghica, un voievod al gândirii aforistice” și care a prefațat cartea scrisă de Vasile Ghica intitulată „În căutarea râsului pierdut – Aforisme Chișinău”, apărută la editura Pentru Literatură și Artă în 2020.

Academicianul Eugen Simion la rubrica „Jurnal public” semnează materialul intitulat „Pre-cuvintele lui Nicolae Dabija”. La loc de cinste se situează și sensibilul material intitulat „Noapte bună, dl. Nicolae Dabija” semnat de scriitorul Ionel Necula, urmat de articolul „Nicolae Dabija nu mai este!”, un alt material necrolog semnat Petruș Andrei și poezia „Acrostih Nicolae Dabija” semnată de Letiția Coza.

„Redescoperind Tecuciul” este un alt articol semnat de Constantin Ardeleanu, după care regretatul prof. Ștefan Cazimir face un reușit bilanț al bogatei activități a Festivalului Aforismului de la Tecuci urmat de un elogiu al aforismului realizat de scriitorul Petru Dumitriu și materialele lui Traian D. Lazăr și  Mircea Oprea.

La rubrica „Clasici ai aforismului românesc” găsim materiale de oameni renumiți cum ar fi Lucian Blaga, Constantin Noica și Constantin Brâncuși.

La rubrica „Aforisme hors concours” semnează Valeriu Butulescu, Theodor Codreanu, N. Petrescu – Redi, Dorel Vidrașcu, Mihail  Gheorghe, Vasile Ghica, Emil Dinga, Viorel Vintilă (SUA), Mircea Oprea, Nicolae Mareș, Victor Martin, G. Corbu, Paula Adriana Coziana, George Geafir, C. Ardeleanu, Petruș Andrei, Ionuț Caragea (Canada), Paula Romanescu, Alina Diaconu (Argentina), Teodor Praxiu, N. Bunduri, Ion Diviza și C. Tudorache.

George Corbu, Președinte al Uniunii Epigramiștilor din România, ne introduce în lumea epigramelor, aici semnând George Petrone, Corneliu Berbente, Laurian Ionică, Elis Râpeanu, N. Dragoș și Ștefan Cazimir.

La rubrica „Catrene” semnează Corneliu Șerban, Corin Bianu, Nichi Ursei, Gheorghe Constantinescu – Geko, Vasile Til – Blidaru, Florin Rotaru, Nicușor Constantinescu, Mihai Moleșag, Constanța Apostol, Janet Nică, Sorin Finchelstein, V. Manole, Violeta Urdă, Mihai Batog -Bujeniță, Maximilian Opaiț, Ion Micuț, Liviu Kaiter, Ion Moraru, Gheorghe Bălăceanu și Mihai Caba.

Despre juriu și premianții celei de a V-a ediție a Festivalului Aforismului s-a scris în data de 8 octombrie 2021 în site Ziarul Tecucean. În concluzie, o carte foarte interesantă, bine conturată și care se citește cu foarte mare plăcere.

Dintre sutele de aforisme din acest volum, m-am oprit doar la câteva semnate de Aleksandar Cotric din Serbia, deținător al Trofeului „Sapiens Piroboridava”:

– Pe vremuri, scriitorii își căutau muza. Astăzi sunt obligați să-și caute sponsori.

– Romanul e un meci de fotbal. Aforismul e golul.

– Cât timp a existat cenzura, măcar cineva citea.

– Analfabeții, pe vremuri făceau cursuri de alfabetizare. Astăzi ei ne țin conferințe.

Felicitări realizatorilor acestui volum!

 

Iancu Aizic

 

error: Content is protected !!