Peste 21 km străzi pentru reabilitare. Sunt vizate 45 de artere din municipiu

 

Despre starea dezastruoasă a străzilor din Municipiul Tecuci, cine este răspunzător sau ce se poate face în această privinţă, se poate vorbi la nesfârşit. Municipalitatea face un pas important pentru a închide acest capitol, al străzilor lăsate de izbelişte, prin trei proiecte care au în vedere reabilitarea unor artere din municipiu.

„Situaţia precară în care se găsesc tronsoanele de drum, au creat şi creează în continuare efecte negative, cele mai semnificative fiind: accesul dificil al elevilor şi cadrelor didactice către unităţile de învăţământ; accesul dificil al locuitorilor către instituţiile sociale – primărie, dispensar şi post de poliţie; accesul dificil al locuitorilor către locuinţe; dezinteresul persoanelor cu studii superioare de a se stabili în oraş; dezinteresul investitorilor în dezvoltarea economică a oraşului; accesul greoi al mijloacelor de intervenţie în caz de urgenţă; aglomerarea traficului pe străzile de interes local datorită vitezelor de rulare foarte mici; creşterea factorilor de poluare a mediului; neasigurarea circulaţiei rutiere în condiţii de confort şi siguranţă, în special în perioadele critice ale anului”, se arată într-unul dintre rapoartele de specialitate.

Cele trei loturi de străzi, cu lucrările specifice, care fac obiectul proiectelor de hotărâre sunt:

– Străzile Cloşca, Trecătoarea Vasile Lupu, Alexandru Odobescu, Florilor, B.P. Haşdeu, Slt. Nicolae Petică, Aleea Matei Basarab, Abatorului, Mircea Eliade, Alexe Mateevici, Ion Dongorozi, Ovid Caledoniu, Fdt. Criviţeni, Odaia, Vultureni, Partizanu, Fdt. Partizanu, Ocheşeşti, Iorgu Iordan, Trecătoarea Bran, Costache Negri, Focşa, Costache Conachi, Gloriei, Ghica Voda, Depoului, Gării, Aleea Aviaţiei, Anton Pann, pentru un total de 9,781 km;

– Străzile C. Solomon, 9 Mai, Epureni, Dacia, Călugăreni, Bucovinei, Duzilor, Tineretului, S. Brăiescu, Fdt. T. Şerbănescu, Dacia, Vornicului, Tineretului, cu o lungime de 9,591 km;

– Străzile Sergent Ştefan Puţanu, strada Malului, Bulevardul Carol, pentru o lungime de 1,966 km.

Sunt vizate 45 de străzi, cu o lungime totală de 21,34 km. Lucrările sunt diverse, iar durata estimată pentru finalizare este de 24 de luni de la ordinul de începere.

În şedinţa Consiliului local Tecuci programată mâine, 28 octombrie, consilierii sunt invitaţi să decidă soarta acestor străzi. Tecucenii se aşteaptă să o facă cu simţ de răspundere, reabilitarea străzilor din municipiu fiind un obiectiv promis de toate partidele care se află în acest moment în componenţa Consiliului local.