„La vadurile Nistrului” – O nouă apariție editorială

 

Recent, a apărut volumul intitulat „La vadurile Nistrului”, de Tudor  Pamfile. Este o ediție îngrijită și postfațată de iscusitul profesor tecucean Ștefan Andronache. Cartea a apărut la Editura Sfera din Bârlad în anul 2021 și are 168 de pagini.

În acest volum, sunt adunate un număr de 20 de creaţii literare ale apreciatului scriitor Tudor Pamfile, care au fost publicate în paginile unor reviste precum „Viața românească”, „Florile dalbe”, sau „Școala Basarabiei”, lucrări care, așa cum spune  autorul în Postfaţă „Aveau să-i rețină atenția și scriitorului de origine tecuceană Alexandru Lascarov – Moldovanu” și care preciza că aceste lucrări dau dovadă și de un talent propriu zis de scriitor dar și de o înțelegere minunată a sufletului țărănesc remarcându-i autorului și o mare caracteristică importantă, împrumutată de la discipolul său, marele povestitor Ion Creangă, cu un frumos humor moldovenesc, blajin și șugubăț, vesel, fără a fi zgomotos și vag melancolic.

În volum, găsim povestiri pline de farmec, începând cu La vadurile Nistrului – lucrare care dă de altfel și titlul cărții de față, apoi lucrări ca – Elisei, Delegațiile de la Epureni, Spion, Jalba lui Alexei Ivanovici, Barba lui Ali, Revoluția din Florești, Sodoma, Zamfirița, Samovarul, Sărbători, Când se sfințesc abecedarele, Vinovatul, Toboșarul de la Vidra, Părintele Ionică, Povestea lui Todorin, Căprarul  Grigoruț Costache, Hora de la Vaslui, Zadarnică teamă sau Spre școala din Poenile roșii.

Tot din Postfaţa semnată de profesorul Ștefan Andronache mai aflăm faptul  că renumitul scriitor Mihail Sadoveanu a fost entuziasmat  de minunata bucată intitulată „Delegațiile de la Epureni”, pe care a întâlnit-o  în numărul din martie 1920 al „Vieții românești”, spunând despre Tudor Pamfile „că în el se desăvârșea un scriitor al nostru, al pământului acestuia și al oamenilor  acestui pământ”. Aprecieri asupra lui Tudor Pamfile  au venit și de la renumitul critic ieșean Garabet Ibrăileanu.

Presa vremii făcea cunoscută știrea că Tudor Pamfile  urma să publice în anul 1921 un alt grupaj de proze în mult doritul lui volum care dorea să fie intitulat „La vadurile Nistrului”, dar firul vieții lui avea să i se curme brusc în acel an, nemaiputând să-și ducă la capăt această imensă dorință.

De aceea, acum, când în octombrie 2021 s-au împlinit o sută de ani de la trecerea autorului în lumea umbrelor, profesorul Ștefan Andronache vine cu această importantă lucrare. Autorul acestei ediții analizează cu mare atenţie toate cele 20 de povestiri, concluzionând că, prin acestea, autorul, Tudor Pamfile, „un răzeș din cap până-n picioare”, „ne vorbește într-o limbă simplă, curată ca șipotul de subt sălcii, liniștit și senin”, fapt  ce îi creează o oarecare priză la publicul cititor.

Profesorul Andronache își încheie postfața spunând „Nutrim speranța că prezentul demers editorial se va constitui într-un binemeritat și binevenit gest recuperator, menirea sa fiind și aceea de a contribui la evidențierea aptitudinilor sale de scriitor și, respectiv, la întregirea personalității celui care a fost Tudor Pamfile și de la a cărui moarte s-au scurs deja 100 de ani”.

Pe ultima copertă, scriitorul Alexandru Lascarov – Moldovanu spune „Pamfile a fost și un scriitor și încă unul din cei mai bine înzestrați. Schițele și nuvelele lui publicate prin diferite reviste dau dovadă și de talent propriu zis de scriitor și de înțelegere minunată a sufletului țărănesc. Ce păcat că s-a pierdut înainte de vreme, acest dibaci și înțelegător artist al țărnei moldovenești. Întâmplarea face să moară la Chișinău, pe pământul vechei Moldove…”.

Felicitări prof. Ștefan Andronache pentru această nouă lucrare și mult succes în continuare!

 

Iancu Aizic