Concursuri pentru ocuparea funcţiilor de consilier, director executiv şi secretar

 

Primăria Buciumeni organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacantă, de consilier, clasa I, grad debutant, Compartiment Urbanism, Registrul agricol.

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor administrative; nu se solicită vechime.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat luni, 8 noiembrie 2021.

Proba scrisă va fi susţinută în data de 13 decembrie 2021, la ora 10.

Relaţii suplimentare puteţi obţine la sediul Primăriei Buciumeni, jud. Galaţi. Tel. 0236.822.703.

Anunţ concurs consilier I.

Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului (APM) Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere, vacantă, de director executiv al APM Galaţi.

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.

Dosarele de concurs se depun la sediul APM, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat miercuri, 10 noiembrie 2021.

Proba scrisă va fi susţinută în data de 14 decembrie 2021, ora 10, la sediul ANPM, Bucureşti.

Relaţii suplimentare puteţi obţine la tel. (021) 207.11.01 sau (021) 207.11.53.

Anunţ concurs director executiv.

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Sturdza” Tecuci organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacantă, de secretar (0,5 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – superioare (de lungă sau scurtă durată); nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 22 noiembrie 2021 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;

– 2 decembrie 2021, ora 12 – proba scrisă;

– 6 decembrie 2021, ora 12 – proba practică;

– 7 decembrie 2021, ora 12 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Sturdza” din Tecuci, jud. Galaţi. Tel. 0236.811.617.

Anunţ concurs secretar.