Şedinţă extraordinară a Consiliului local

 

Marţi, 14 decembrie 2021, de la ora 16, Consiliul local este convocat în şedinţă extraordinară la Sala Studio a Casei de Cultură Tecuci. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din  25.11.2021.

2. Proiect de hotărâre nr. 175/09.12.2021 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiului Tecuci, pe anul 2021.

3. Proiect de hotărâre nr. 176 /09.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Piețe Prest Tec SRL Tecuci.

4. Proiect de hotărâre nr. 177/09.12.2021 privind modificarea Anexei nr. 4 la HCL Tecuci nr. 39 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini și a contractului de concesiune aferent Serviciului de administrare a piețelor și oborului Municipiului Tecuci.

5. Proiect de hotărâre nr. 171/06.12.2021 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții ale Societății Compania de Utilități Publice SRL Tecuci precum și aprobarea Grilei de salarizare a personalului societății Compania de Utilități Publice Tecuci SRL.

6. Proiect de hotărâre nr. 179/09.12.2021 privind modificarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilități Publice SRL Tecuci pentru unele activități din Serviciul de salubrizare, începând cu data de: 01.01.2022.