Mişcări de trupe la CUP. 30 de posturi vacante

 

Prin HCL nr. 93/29.07.2021 s-a aprobat modificarea actului constitutiv al Companiei de Utilităţi Publice SRL Tecuci. Au fost adăugate două noi activităţi – Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători; Întreţinerea şi repararea autovehiculelor.

În şedinţa Consiliului local Tecuci, programată pentru data de 14 decembrie, consilierii sunt solicitaţi să aprobe o nouă organigramă la CUP. În cadrul companiei se va înfiinţa Serviciul Transport public local.

Noul serviciu va fi subordonat directorului administrativ. Şeful Serviciului Transporturi va avea în subordine un Compartiment Transport, igienizare şi service, care va fi alcătuit dintr-un şef formatie – post vacant, 10 posturi şoferi – vacante, 2 posturi controlori – vacante, un post dispecer – vacant, 2 posturi muncitori necalificaţi igienizare – vacante, 2 posturi de mecanici – vacante, 2 posturi de electricieni – vacante.

 Prin acelaşi proiect, se înfiinţează Serviciul Colectare, compactare, transport, selectare, sortare şi valorificare deşeuri, subordonat directorului administrativ, prin unirea Serviciului Colectare, selectare şi compactare deşeuri cu Serviciul Întreţinere şi monitorizare transport deşeuri. Noul serviciu va avea un post şef serviciu – ocupat şi va cuprinde două compartimente – Compartiment Colectare; Compartiment Selectare, sortare şi valorificare deşeuri. Dintre cele 54 de posturi ale Serviciului Colectare, 44  sunt ocupate, fiind vacante 3 posturi de şofer şi 7 posturi de muncitori.

Proiectul mai prevede desfiinţarea a trei birouri, iar funcţiile de conducere de şefi birou vor fi transformate în funcţii contractuale de conducere de şefi formaţie.

Începând cu 1 ianuarie 2022, va fi modificată grila de salarizare pentru muncitorii necalificaţi, datorită creşterii salariului minim pe economie de la 2.300 lei la 2.550 lei. Pentru restul salariaţilor se va proceda în acelaşi mod, salariile urmând să crească conform funcţiilor deţinute.