Concursuri pentru ocuparea funcțiilor de polițist local, secretar UAT și muncitor necalificat

 

Primăria Nicorești organizează concurs pentru ocuparea funcției de poliţist local, clasa III, grad debutant, Compartiment Control afișajul stradal, protecția mediului și activitatea comercială.

Condiţii de participare: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; nu se solicită vechime.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Nicorești, jud. Galați, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat luni, 21 februarie 2022.

Proba scrisă va fi susținută în data de 25 martie 2022, ora 10.

Relații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei sau la tel. 0236.867.021.

Anunț concurs polițist local.

Primăria Smulți organizează concurs de recrutare pe funcția publică de conducere de secretar general al UAT.

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta în domeniul ştiinţelor juridice, administrative sau ştiinţe politice; să fie absolvenţi cu diploma ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diploma echivalentă conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Smulți, jud. Galați, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat joi, 17 februarie 2022.

Proba scrisă se va susține în data de 21 martie 2022, ora 10.

Informații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei sau la tel. 0236.331.933.

Anunț concurs secretar UAT.

Primăria Ivești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat, treapta profesională I, Serviciul de salubrizare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs: studii generale; nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 4 martie 2022, ora 16 – data limită pentru depunerea dosarelor;
– 14 martie 2022, ora 11 – proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Ivești, jud. Galați. Tel. 0236.866.004.

Anunț concurs muncitor necalificat.

 

You cannot copy content of this page