Ședință extraordinară a Consiliului local

 

Luni, 11 aprilie 2022, de la ora 12, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară de îndată, la Sala Studio a Casei de cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 31.03.2022. 

2. Proiect de hotărâre nr. 37/29.03.2022 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei aprilie-decembrie a anului 2022. 

3. Proiect de hotărâre nr. 42/08.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Casa seniorilor tecuceni” spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect.  

4. Proiect de hotărâre nr. 43/08.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului: „Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Grădinița Prichindel, Corp C1” spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect.  

5. Proiect de hotărâre nr. 44 /08.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului: „Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Școala Generală nr. 10 Dimitrie Sturdza – Corp C7” spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect.  

6. Proiect de hotărâre nr. 30/24.03.2022 privind acceptul unei oferte de donație făcută de Lion Tour SRL. 

7. Proiect de hotărâre nr. 36/28.03.2022 privind retragerea U.A.T. Municipiul Tecuci din calitatea de membru fondator al Asociației „Grupul de Acțiune Locală (GAL) Anton Cincu” Tecuci.