Ședință ordinară a Consiliului local

 

Miercuri, 20 aprilie 2022, ora 16, Consiliul local este convocat în ședință ordinară la Sala Studio a Casei de cultură Tecuci. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâre:  

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 11.04.2022. 

2. Proiect de hotărâre nr. 32 / 25.03.2022 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (mai 2022 – iulie 2022). 

3. Proiect de hotărâre nr. 58 / 14.04.2022 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al UAT Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2022.  

4. Proiect de hotărâre nr. 49 / 11.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei.  

5. Proiect de hotărâre nr. 50 / 13.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Un mediu curat, un viitor sănătos” în cadrul Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri „Curățăm România”. 

6. Proiect de hotărâre nr. 36 / 28.03.2022 privind retragerea U.A.T. Municipiul Tecuci din calitatea de membru fondator al Asociației „Grupul de Acțiune Locală ( GAL) Anton Cincu Tecuci”.   

7. Proiect de hotărâre nr. 31 / 25.03.2022 privind delegarea gestiunii prin atribuire directă a Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Tecuci.

8. Proiect de hotărâre nr. 51 / 14.04.2022 privind aprobarea repartizării unei locuințe ANL.  

9. Proiect de hotărâre nr. 52 / 14.04.2022 privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale proprietatea UAT Tecuci.  

10. Proiect de hotărâre nr. 53 / 14.04.2022 privind aprobarea desființării unor garaje și magazii situate pe terenul aparținând Municipiului Tecuci, înscris în CF 101456, zona străzii Mircea Vodă.  

11. Proiect de hotărâre nr. 28 / 24.03.2022 privind închirierea unui imobil situat în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu nr. 64.  

12. Proiect de hotărâre nr. 54 / 14.04.2022 privind darea în administrare Secției de Pompieri Tecuci din cadrul Inspectoratului Pentru Situații de Urgență al județului Galați a unor spații situate în Municipiul Tecuci.  

13. Proiect de hotărâre nr. 55 / 14.04.2022 privind aprobarea avizului Consiliului Local al Municipiului Tecuci, pentru prestarea de servicii funerare de către Societatea Funerare Unirea SRL. 

14. Proiect de hotărâre nr. 56 / 14.04.2022 privind completarea HCL nr. 27 din 31.03.2022 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci. 

15. Proiect de hotărâre nr. 57 / 14.04.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil locuințe P + 4E cu parter comercial, împrejmuire, amenajare alei auto și pietonale, strada 1 Decembrie 1918, nr. 124. 

Informări, interpelări, petiții.