ITM: Activităţi de control pentru produse din domeniul industrial

 

Campania Naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2022 – Trimestrul I, coordonat de către Comisia Europeană  

În perioada 1 februarie 2022 – 31 ianuarie 2023, sub coordonarea Inspecţiei Muncii se derulează Campania Naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii. 

Campania pentru verificarea implementării prevederilor actelor normative prin care s-au transpus directivele europene urmăreşte ca, printr-o acţiune unitară a Inspecţiei Muncii, să se conştientizeze şi să se verifice producătorii, importatorii şi distribuitorii implicaţi, asupra necesităţii cunoaşterii şi respectării actelor normative prin care s-au transpus directivele europene referitoare la introducerea pe piaţă a produselor, respectiv privind echipamentele electrice de joasă tensiune, echipamentele individuale de protecţie, maşinile nerutiere, echipamentele utilizate în atmosfere potenţial explozive, explozibilii pentru uz civil, motoarele cu ardere internă pentru echipamente mobile, articolele pirotehnice și reducerea emisiilor de zgomot în afara clădirilor. 

Principalele grupe de produse incluse în programul de control pentru anul 2022 sunt: utilaje agricole, mașini de deszăpezit, echipamente individuale de protecție (mănuși, măști, combinezoane), ventilatoare electrice utilizate în mediu ATEX, malaxoare pentru beton sau mortar (betoniere), explozivi de uz civil și articole pirotehnice categoria F1, P1. 

Activităţile de control privind supravegherea pieţei pentru produsele enumerate anterior constau în principal în verificarea, prin sondaj, a produselor introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă, cât şi în dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea conformităţii, atunci când sunt constatate abateri. 

În trimestrul I al anului 2022 inspectorii de muncă cu atribuţii de control în domeniul supravegherii pieţei din cadrul ITM Galaţi au efectuat vizite de inspecţie la 19 agenţi economici şi au evidenţiat în baza de date la nivel naţional 153  produse. 

În derularea activităţii de control privind supravegherea pieţei pentru produsele din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, se verifică următoarele: 

– elementele de identificare ale produsului, respectiv denumirea comercială, denumirea conform standard; 

– elementele de identificare ale producătorului, reprezentantului său autorizat sau importatorului; 

– elementele de identificare ale operatorului economic care a furnizat produsul; 

– existenţa şi conţinutul declaraţiei de conformitate; 

– existenţa şi conţinutul certificatului de conformitate, acolo unde este cazul; 

– corecta alegere a sistemului de testare a conformităţii produselor; 

– existenţa marcajului CE în forma şi dimensiunile legal stabilite, precum şi informaţiile asociate acestuia în corelare cu prevederile specificaţiilor tehnice aplicabile; 

– existenţa marcajului pentru limitarea de zgomot; 

– existenţa marcajului pentru emisiile de noxe; 

– orice documente asociate produsului, necesare evaluării unui risc, după caz 

De asemenea, pe parcursul primului trimestru din anul curent, au fost efectuate sesiuni de informare şi conştientizare la un număr de 7 agenți economici, fiind distribuit şi un material ce cuprinde informaţii de interes actual pentru producătorii, importatorii şi distribuitorii implicaţi în domeniul de competenţă. 

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi