Scriitorul tecucean Ionel Necula – O nouă apariție editorială

 

De curând, a apărut o nouă lucrare purtând semnătura recunoscutului scriitor Ionel Necula. Este vorba de volumul intitulat „Ion Petrovici – Recurențe”, volumul 4. Cartea este apărută la Editura Pim din Iași în anul 2022 și are un număr de 142 de pagini. 

Din Precuvântare remarcăm printre altele, frumoasele cuvinte „Revenirile mele frecvente asupra personalității lui Ion Petrovici se decontează dintr-un interes nescăzut față de viața și activitatea lui filosofică și față de instituțiile pe care le-a servit exemplar și eficient, dintr-o perspectivă istorică, oricât de vitrege ar fi fost împrejurările. Oriunde, a răsunat vocea lui, în Universitate, Parlament, în Guvern, în Academie, a arătat claritate, viziune, clarviziune și o rară abilitate de perspectivare istorică… Acesta a fost omul, filosoful, dregătorul, oratorul și memorialistul care mi-a indus o atenție constantă și m-a obligat la frecvente reveniri”. 

Volumul se deschide cu materialul intitulat „Ion Petrovici – un ministru al demnității naționale”, urmat de comunicarea intitulată „O posibilă periodizare a filosofiei lui Petrovici’”, apoi materialele „A fost  Petrovici  un apologet creștin?”, „Prezența lui Ion Petrovici în viața publicistică franceză” – din care remarcăm următoarele „Nu e niciun fel de îndoială că de-ar fi avut un parcurs de viață normal și prezența lui în viața publică franceză ar fi fost mult mai bogată. Când a intrat în închisoare avea 65 de ani, vârsta ideală pentru elaborări mai articulate. A ieșit la 75 de ani, era încă verde, dar sănătatea și vederea slăbită l-a ținut departe de masa de scris”. 

Un material foarte interesant  este cel intitulat „Ion Petrovici – istoric al filosofiei românești”, urmat  apoi de comunicarea „Ion Petrovici și Pamfil Șeicaru – o relație necompromisă”, unde găsim și interesante scrisori între cele două mari personalități. În continuare, găsim materialul intitulat „Poetul Theodor Șerbănescu în editarea lui Ion Petrovici”, de unde aflăm că ilustrul cărturar tecucean Constantin Solomon, cel care s-a aplecat mai insistent asupra perioadei tinereții lui Theodor Șerbănescu, a identificat printre numeroasele muze curtate de poet și pe Suzana Boteanu, acesteia dedicându-i  poezia „Unde ești”. Se vorbește în continuare de idila acestuia cu Eufrosina Vucetici, dar nici această idilă nu a avut un final fericit. Este de reținut faptul că Theodor Șerbănescu a fost însă primul confident al încercărilor poetice zămislite de Ion Petrovici.

Urmează comunicarea intitulată „Mircea Vulcănescu și Ion Petrovici – o relație tensionată”, după care vom găsi materialul intitulat „O nouă carte despre filosofia lui Petrovici”, fiind vorba de lucrarea intitulată „Filosofia franceză și germană în România” –  autor  prof. univ. Adrian Michiduță. Urmează materialul intitulat „Între prieteni și adversari”, unde la categoria prieteni apare ziaristul  Pamfil Șeicaru, amândoi tecuceni, între ei fiind o diferență de 12 ani. Apoi, prietenia cu Octavian Goga și cu viitorul teolog și povestitor Gala Galaction. Urmează materialul intitulat „Blaga și Petrovici – nestatorniciile unei relații filosofice”, urmat de comunicarea „Mircea Eliade – scrisoare către Ion Petrovici”, material în care Mircea Eliade vorbește despre vacanțele petrecute la Tecuci, despre bunici, familie și chiar despre primele fioruri sentimentale. 

Volumul de față se încheie cu materialul intitulat „Bunica lui Ion Petrovici”,  fiind vorba de bunica dinspre mamă – Zamfira Berea, născută Șerbănescu, fiica lui Emil Șerban, personaj important din viața de altădată a Tecuciului.  Din acest material aflăm și despre talentele literare ale lui Ion Petrovici, atunci când a compus poemul dramatic „O sărutare”, care a fost apreciat chiar de Ion Luca Caragiale ca „excellentissima” și pe care o va recomanda Teatrului Național din București să o includă în repertoriul stagiunii. Așa se face că Ion Petrovici debutează ca dramaturg pe prima scenă a țării atunci când el era în ultima clasă de liceu. Se mai arată faptul  că fratele bunicii lui era un renumitul poet trubadur Theodor Șerbănescu. 

Și astfel, se încheie volumul de față al scriitorului Ionel Necula care poartă numărul 93, autorul având în lucru încă patru volume, respectiv „Uricar la Poarta Moldovei de Jos” – volumul 20, „Cronici și eseuri filosofice” – vol. 7, „Saga Ursăcheștilor” și „De la critici adunate” – volumul 4, toate acestea adăugându-se celor 7 ediții îngrijite, celor 24 prefațate sau postfațate și celor 5 apariții  în lucrări colective. 

Autorul Ionel Necula s-a declarat permanent un adept al marelui Ion Petrovici, pe ultima copertă spunând printre altele „Totdeauna filosoful m-a ispitit ca subiect monografic, dar cum cred  că nu mai am răgazul necesar împlinirii acestui proiect las aceste fișe celor viitori, probabil, mai norocoși decât autorul acestor Recurențe”. 

Oricum, maestre, noi îți mulțumim pentru tot ce ai realizat și privind la numărul total al lucrărilor – fără prefațe și altele – care acum a ajuns la cifra 97, așteptam cu nerăbdare suta pentru că, vorba din popor, „ce mai e suta în ziua de azi?”.

Felicitări maestre!

 

Iancu Aizic