Concursuri pentru ocuparea funcțiilor de șef birou și consilier

 

Primăria Corod organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice, vacante, de șef Birou Financiar-contabil, impozite, taxe locale, și de consilier, clasa I, grad debutant, Serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor. 

Condiţii de participare 

– șef birou: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani; 

– consilier: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul administraţie publică; nu se solicită vechime. 

Data de sustinere a probei scrise: 4 august 2022, ora 10. Data și ora probei de interviu se va afișa ulterior. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Corod, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat luni, 4 iulie 2022. 

Informații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Corod, jud. Galați. Tel. 0236.864.006. 

Anunțuri șef birou și consilier debutant. 

Primăria Costache Negri organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacante, de consilier, clasa I, grad superior Serviciul Asistență și protecție socială. 

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile de studii asistenţă socială, specializarea asistenţă socială sau psihologie, specializarea psihologie; vechime minimă în specialitatea studiilor – 7 ani. 

Proba scrisă se va susține în data de 17 august 2022, ora 10. Data și ora probei de interviu se va afișa ulterior. 

Dosarele de concurs se depun la Primăria Costache Negri, în perioada 11 iulie – 1 august 2022.   

Relații suplimentare obțineți la sediul Primăriei Costache Negri, jud. Galați. Tel. 0236.825.810.  

Anunț concurs consilier superior.