Concursuri pentru ocuparea posturilor de consilieri și auditor

 

Primăria Barcea organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacante, de consilier, clasa I, grad superior, Birou financiar-contabil.  

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani. 

Proba scrisă se va desfășura în data de 23 august 2022, ora 11. Data și ora probei interviu se va afișa ulterior. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat joi, 21 iulie 2022. 

Relații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Barcea, jud. Galați. Tel. 0236.335.703. 

Anunț concurs consilier superior. 

Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Galaţi organizează concurs de recrutare pe funcţie publică de execuţie, vacantă, de consilier, clasa I, grad asistent, Compartiment PIF Galați. 

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice si biomedicale, ramura de știință medicina veterinară, domeniul de licenţă medicină veterinară, specializarea medicină veterinară; minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. 

Proba scrisă va avea loc în data de 24 august 2022, ora 11. Data și ora probei interviu se va afișa ulterior. 

Dosarele de concurs se depun la sediul DSVSA, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat joi, 21 iulie 2022. 

Informații suplimentare obțineți la sediul DSVSA Galați. Tel. 0236.412.123 sau 0236.479.394. 

Anunț concurs consilier asistent. 

Primăria Tecuci organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacante, de auditor, clasa I, grad superior, Compartiment Audit public intern. 

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani. 

Proba scrisă se va desfășura în data de 22 august 2022, ora 10. Data și ora probei interviu se va afișa ulterior. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat joi, 21 iulie 2022. 

Relații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Tecuci, jud. Galați. Tel. 0743.577.546. 

Anunț concurs auditor.