Licitație publică deschisă

 

Primăria Tecuci organizează joi, 25 august 2022, ora 10, licitație publică deschisă în vederea vânzării materialului lemnos obținut din demolarea unor bunuri aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci precum și închirierea unui imobil situat în Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64 – aparținând domeniului public al municipiului Tecuci. 

Data limită pentru clarificări: 17 august 2022. Documentația de atribuire poate fi ridicată de la Primăria Tecuci, Serviciul Patrimoniu, tel. 0372.364.111 int. 60, după achitarea taxei de 50 lei la casieria unității (pentru închiriere). Locul şi data limită pentru primirea ofertelor: Registratura Primăriei Tecuci, 25 august 2022, ora 9.  

Informaţii suplimentare puteți obține de luni până vineri, între orele 10 – 12, la Serviciul Patrimoniu din  Primăria  Tecuci. Persoane de contact: Lucian Gradea – tel. 0372.364.111 int. 60; Cezar Baraș – tel. 0372.364.111 int. 60.