Responsabil tehnic IT pe perioadă determinată

 

Primăria Tecuci organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Responsabilul tehnic IT în cadrul proiectului privind „Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni”. Durata contractului este determinată de 12 luni, timp de muncă 4 ore/zi. 

Condițiile specifice de participare: minimum 3 ani experiență în instalarea / monitorizarea / administrarea / depanarea rețelelor de calculatoare şi a sistemelor Windows; cunoștințe de instalare, configurare și operare a sistemelor Windows server; administrarea rețelelor de calculatoare si a bazelor de date; funcționarea si securizarea rețelelor; configurarea hard si soft a calculatoarelor si a echipamentelor periferice; sisteme de operare Windows 8, Windows 10; întreținere Server Windows – setări drepturi de acces pentru useri, configurări conturi email (MS Exchange, Windows Server), întreținere Active Directory (drepturi etc.) 

Constituie avantaje: cunoașterea principiilor arhitecturilor şi tehnologiilor utilizate în rețele de calculatoare – VMware, Microsoft Acces, SQL Server; experiență în monitorizare de servere și rețele. 

Dosarele cu actele solicitate vor fi depuse la Compartimentul Resurse Umane al Primăriei Municipiului Tecuci până la data de 4 august 2022 inclusiv, ora 15. Selecția dosarelor va avea loc în data de 5 august, ora 10. Interviul se va susține în data de 10 august 2022, ora 10.  

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0372.364.111.